Gemeente gaat de boer op met Omgevingsvisie [video]

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Onder de titel ‘MeeDenkDagen’ gaat de gemeente Lochem in mij de boer op met de Omgevingsvisie. Die visie vormt de basis voor de Omgevingswet die op 1 janauri 2024 wordt ingevoerd. Die wet komt in de plaats van de huidige bestemmingsplannen. De gemeente wil graag van inwoners horen welke waarden zij belangrijk vinden in hun eigen leefomgeving. Raadsleden en ambtenaren gaan begin mei de straat op om mensen te spreken. Eind van de maand volgen de MeeDenkDagen in verschillende kernen.

De Omgevingsvisie is voor gemeenten een verplicht nummer. Het document geeft een doorkijkje naar het Lochem van 2040 en benoemd doelen voor de leefomgeving en waarden die behouden moeten blijven, maar ook waar nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Het vormt de basis voor toekomstige Omgevingsplannen die de bestemmingsplannen vervangen.

Thema’s

De bedoeling is dat een beschrijving op hoofdlijnen van de fysieke leefomgeving ontstaat. De kwaliteiten van de omgeving worden benoemd, net als voorgenomen of gewenste ontwikkelingen, gebruik, beheer, bescherming en behoud. Hoewel de Omgevingsvisie vormvrij is, schrijft de Omgevingswet wel een aantal verplichte aspecten voor. Zo moeten onder meer activiteiten worden benoemd waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt en waar dat al dan niet mag. Ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water worden meegewogen en beschreven.

Lochem begon in 2020 met de Omgevingsvisie. Toen ontstond met inbreng van inwoners(organisaties) een zogeheten houtkoolschets. Door corona kon lange tijd alleen online met betrokkenen worden gesproken. Het feit dat invoering van de Omgevingswet meerdere keren werd uitgesteld nam bovendien druk van de ketel. Met de invoering van de wet in zicht, is het nu tijd om de visie af te ronden. Dat hoeft overigens niet voor 1 januari.

Meepraten

Individuele inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te praten. Dit kan via de geplande meedenksessies, maar ook online. Via www.lochem.nl/omgevingsvisie kan tot en met 31 mei worden meegedaan aan een enquête. Inwoners die lid zijn van het burgerpanel LochemSpreekt hebben een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. Maar ook niet-leden kunnen meedoen.

De gemeente houdt vier MeeDenkDagen. De gemeente verzamelt ideeën en wensen van inwoners. Ook wordt gekeken naar sterke en minder sterke punten in de gemeente en waar kansen voor verbetering liggen. Alle avonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Iedereen is welkom, na aan aanmelding via meedenkavond@lochem.nl.

Een overzicht van de bijeenkomsten:

 • Meedenken voor Laren en Exel
  Woensdag 24 mei in Laren in het Kulturhus ’t Kruispunt
 • Meedenken voor Gorssel, Epse, Joppe en Eefde
  Donderdag 25 mei in Eefde in ’t Hart
 • Meedenken voor Lochem, Barchem, Zwiep
  Dinsdag 30 mei in Lochem in het gemeentehuis
 • Meedenken voor Almen, Harfsen, Kring van Dorth
  Woensdag 31 mei in Harfsen in Dorpshuus Hoeflo

Gesprekken op straat

Voorafgaande een de meedenkavonden zoeken ambtenaren en raadsleden contact met inwoners. Op straat, tijdens de weekmarkt of bij de supermarkt gaan zij in gesprek om van inwoners te horen wat zij belangrijk vinden voor hun leefomgeving. De volgende data zijn hiervoor gepland:

 • Almen, dinsdag 9 mei ’s morgens
 • Harfsen, dinsdag 9 mei ‘s middags
 • Eefde, woensdag 10 mei ’s middags
 • Lochem, woensdag 10 mei ’s ochtends en zaterdag 13  mei ’s ochtends
 • Gorssel, zaterdag 13 mei ’s middags
 • Laren, donderdag 11 mei ’s ochtends

Uitkomsten

De uitkomsten van de enquête worden verwerkt in een factsheet die op de website van de omgevingsvisie wordt gepubliceerd. De resultaten van de gesprekken op straat en de meedenkavonden worden gebruikt voor de Omgevingsvisie. Als het bijvoorbeeld gaat om mooie plekken (die door meerdere mensen worden gedeeld), dan is dat belangrijk voor de beschrijving van de waarden die behouden moeten blijven.

Als het gaat om plekken waarvan inwoners vinden dat er dingen beter kunnen, worden deze in de vorm van doelen en ambities opgenomen in de visie. Alle inbreng vindt een plaats op de een waardenkaart van de gemeente die door iedereen online is te raadplegen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad moet de Omgevingsvisie uiteindelijk vaststellen. Dan dient het als beleidskader waaraan plannen worden getoetst. Een juridische status heeft de visie echter niet.

Bekijk hieronder een video over de Omgevingswet: