Gelre ziekenhuizen maakt zich op voor leven na corona

0
Medewerkers van de afdeling interne geneeskunde doen een oproep aan iedereen (foto: Gelre ziekenhuizen)

(verscheen ook in de Berkelbode)
ZUTPHEN – Ook de Gelre ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn kregen in maart onvermijdelijk te maken met de coronacrisis. Dat trok een zware wissel op de organisatie. Het positieve nieuws is dat het zwaartepunt al meer dan drie weken achter ons ligt, waardoor de voorzitter van de  medische staf Nella Croese nu vooral vooruit kijkt naar het opstarten van de reguliere zorg. En ook dat wordt nog een flinke klus.

Bij Gelre ontstond het gevoel van urgentie door de ervaringen van collega’s in Noord-Brabant. “Wat daar gebeurde was een wake-up-call voor ons. Toen zijn we hard aan het werk gegaan en op 13 maart stond onze crisisorganisatie. Dat betekent onder meer elke dag overleg met het crisisteam. Zo krijg je een beeld van de situatie en word je dagelijks op de hoogte gebracht van de nieuwste cijfers. We stonden vanaf dat moment in feite voorgesorteerd voor wat komen ging. Dát het kwam was zeker, de vraag was alleen wanneer”, aldus Nella Croese.

Bij de voorbereidingen hoorde ook overleg met de huisartsen in de regio. Vragen die daarbij aan de orde kwamen: Moeten we aparte testlocaties inrichten? en: Hoe gaan we om met ouderen? Nemen we die op in het ziekenhuis of proberen we ze thuis of elders te laten verzorgen? En bij het ziekenhuis in Zutphen werd al vrij snel een triage-tent gebouwd waar werd beoordeeld wat er met binnenkomende patiënten moest gebeuren.

lees verder onder de foto…

Nella Croese is voorzitter van de Medische Staf van Gelre ziekenhuizen (foto: Gelre ziekenhuizen)

Materiaal

Wat van begin af aan speelde was de zorg om voldoende materialen. Nella Croese: “Dat was een dagelijks terugkerend thema. We rekenden daarbij in dagen. Op een gegeven moment hadden we nog voor vijf dagen voorraad van beschermende materialen. Maar op het hoogtepunt daalde dat naar twee dagen. We hebben het gered maar we zijn dicht langs de rand gescheerd.”

Er wordt tijdens crisis met kleurcodes gewerkt. Die gaan van groen via geel, oranje, rood naar zwart. Dat laatste stadium, waarin je mogelijk patiënten moet weigeren, heeft Gelre net niet bereikt. “Maar rood was het ruim drie weken geleden wel. Er moesten toen mensen van de IC worden verplaatst. Een aantal Covid-19-patiënten ging naar Duitsland en naar andere ziekenhuizen in Nederland. En in het begin van de crisis namen we IC-patiënten over van Tilburg en later konden zij weer iets voor ons doen.”

IC-bedden

Gelre ziekenhuizen vanwege het coronavirus het aantal IC-bedden opgeschaald. Daarnaast zijn op beide locaties Covid-afdelingen ingericht. Voor deze afdelingen was de druk op artsen en verpleegkundigen groot. Dat gold ook voor de ‘samengestelde’ verpleegafdelingen waar patiënten van verschillende specialismen kwamen te liggen om plek te  maken voor Covid-patiënten. Voor andere afdelingen is het tegendeel het geval omdat veel reguliere zorg nagenoeg tot stilstand is gekomen. Nella Croese: “Veel medewerkers werken thuis en er wordt veel gebeld met patiënten.”

Ze vertelt verder dat veel medewerkers die het minder druk kregen zich spontaan meldden voor hulp op de corona-afdelingen. “Dat was erg ontroerend. We konden gebruik maken van mensen die ervaring of relevante opleiding uit het verleden hadden. Zij konden, al dan niet onder supervisie, helpen om de werkdruk te verlichten.”

lees verder onder de foto…

Medewerkers van Gelre ziekenhuizen treffen beschermende maatregelen (foto: Gelre ziekenhuizen)

Begeleiding

Croese omschrijft de belasting op het hoogtepunt als: “Goed georganiseerd maar wel heel druk.” De afvlakking van het stijgende aantal patiënten zette ruim drie weken geleden in. Er was toen al extra inzet op de zorg en begeleiding van de medewerkers. “In een ziekenhuis werk je altijd met zieke mensen en kun je geconfronteerd worden met nare dingen. We hebben al in 2015 de zogeheten peer-support ingevoerd. Dat betekent dat getrainde collega’s mensen kunnen helpen bij de verwerking van nare ervaringen.”

“Dit vonden we in de huidige situatie te weinig. We hebben een psycho-sociaal team opgericht, met professionele psychologen, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers. Leden van dit team zijn dag en nacht bereikbaar en ze waren ook pro-actief aanwezig bij overdrachten. Na Pasen is dit afgeschaald. Het team is nog wel inzetbaar en werkt nu een plan voor de nabije toekomst. We willen medewerkers monitoren om te voorkomen dat ze een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Daar moeten we zeker aandacht voor hebben”, zo klinkt het.

Herstart reguliere zorg

Vooruitblikkend gaan de gedachten van Nella Croese vooral uit naar het herstarten van de reguliere of planbare zorg. “Daar moeten we voorzichtig mee starten, want dat is nog best moeilijk. Als je bijvoorbeeld noodzakelijke operaties weer oppakt moet je hiervoor ook IC-capaciteit beschikbaar hebben. Maar de dreiging dat corona een nieuwe piek krijgt is niet ondenkbaar. De komende maanden willen we daarom werken via een soort harmonicamodel. Zodat we snel kunnen schakelen tussen de reguliere zorg en corona. Er is dan in feite sprake van communicerende vaten.”

Bij het opstarten van de reguliere zorg krijgt het ziekenhuis ook te maken met stromen bezoekers? Een vraag is hoe je dat veilig en volgens de geldende richtlijnen kunt doen. Daar moeten heel veel mensen binnen de organisatie over meedenken en -praten.

Trots

Gevraagd naar hoe ze naar de toekomst kijkt komt als eerste in Nella Croese op: “Ik ben trots op Gelre. Het is onvoorstelbaar hoe je heel snel dingen voor elkaar kunt krijgen als het echt moet. Onze medewerkers zijn fantastisch. Niemand doet moeilijk en zet er nog eens extra de schouders onder.”

Ze voegt eraan toe: “De toekomst blijft ongewis en hopelijk duurt het niet te lang. Hoe lang houden onder artsen en verpleegkundigen dit vol? Ook zij hebben een privé-leven en vaak kinderen. Daar was de afgelopen tijd te weinig aandacht voor. Ik hoop dan ook dat de mensen de getroffen maatregelen nog even volhouden. Want die werken echt. Kort nadat ze werden ingevoerd zagen we het de goede kant op gaan.”