Gedeputeerde duidt aangepaste stifstofregels in Barchem

0
Trekkers in het gelid bij de Heksenlaak in Barchem, waar het ging over Nature2000 en stikstofbeleid (foto: LochemsNieuws)

BARCHEM – Dinsdag ging de provincie Gelderland akkoord met de nieuwe beleidsregels voor stikstof. Gedeputeerde Peter Drenth duidde het donderdagavond voor ‘t eerst ten overstaande van een zaal met rond de honderd kritische boeren in Barchem. Hij kreeg applaus voor zijn uitleg, al zal dat eerder een uiting van begrip dan van volledige instemming zijn geweest.

Drenth was eigenlijk naar de Heksenlaak gekomen voor een informatieavond over de bij boeren omstreden plannen met het Natura 2000-gebied Stelkampsveld bij Barchem (een apart verslag staat HIER). Maar gezien de actualiteit was een flink deel van de avond ingeruimd voor de stikstofproblematiek. Om de toon te zetten werd de gedeputeerde buiten al ontvangen met een haag van trekkers. Binnen was de sfeer open en respectvol.

Geen rechten inleveren

Peter Drenth (CDA) vertelde dat boeren die gewoon verder gaan met hun bedrijf geen stifstofrechten hoeven in te leveren, zoals in eerdere plannen dreigde te gebeuren. Zelfs wie een bouwvergunning heeft voor uitbreiding kan dat gewoon realisren, mits dit binnen 3 jaar gebeurt. Drenth vergeleek dit met regels voor projectontwikkelaars, waarmee wordt voorkomen dat er wordt gespeculeerd op ‘betere tijden’.

Intern salderen

Pas als een bedrijf wordt verkocht moet de koper 30% van de emissierechten inleveren. “Dat is dus het probleem van de koper en niet van de verkopende partij”, aldus de gedeputeerde. Overigens kunnen boeren die hun veestal(len) op dit moment niet volledig benutten ook meer dieren aanschaffen zonder problemen te krijgen. De ‘feitelijk gerealiseerde capacteit’ geldt als uitgangspunt. Intern salderen heet dat in jargon.

Uitstoot

Drenth kreeg de boeren op zijn hand toen hij aan de hand van een grafiek liet zien dat de uitstoot van met name ammoniak sinds de jaren 90 sterk is gedaald. “De Nederlandse agrarische sector is de beste in de wereld. Met een hoge productie en met minimale inzet van meststoffen en maximaal dierenwelzijn. De hele wereld komt hier kijken hoe we dat toch doen. Helaas zorgen vooral de media voor een negatief beeld van de sector.

Inzoomen op probleemgebieden

Het slechte nieuws: De uitstoot is nog altijd te hoog voor Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten willen de komende tijd inzoomen op gebieden in Gelderland waar de problemen het grootst zijn. Dit is, naast de Veluwe, onder meer het geval in de Graafschap, met veel losse Natura-gebieden. Voor goede plannen is 50 miljoen beschikbaar gesteld, zo spiegelde Drenth zijn gehoor voor. “Niet het Rijk, de provincie of de gemeenten moeten het doen. We moeten het samen doen, want pas dan kunnen we alles realiseren wat we willen. Minder stikstof, meer huizen en projecten als de N18. Het is een vraagstuk voor ons allemaal. Niemand blijft buiten schot. We moeten de kansen pakken.”

Een verslag van het gedeelte van de avond waar het ging over het Stelkampsveld bij Barchem is HIER te lezen.

Gedeputeerde Peter Drenth spreekt boeren toe in Barchem (foto: LochemsNieuws)