Provincie onderzoekt scenario’s voor ‘Gelders Museum’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ARNHEM – De Provincie Gelderland maakt plannen voor een Gelders Museum en laat vier scenario’s nader onderzoeken op haalbaarheid. Dit moet antwoord geven op de vraag hoe het ‘Gelders museum’ eruit kan gaan zien. Het onderzoek is naar verwachting komende zomer afgerond.

De provincie wil met een eigen museum de rijke geschiedenis en toonaangevend erfgoed onder de aandacht brengen. Gedeputeerde Peter Drenth: “Erfgoed leeft, meer dan ooit, en dat vind ik goed nieuws. Geschiedenis is van ons allemaal en vertelt het verhaal over wie wij zijn, waar we vandaan komen en wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Het is onderdeel van onze Gelderse identiteit. Daarom doet het mij veel plezier om te merken dat zoveel mensen enthousiast zijn over dit  plan uit ons coalitieakkoord, namelijk de plannen voor een Gelders museum.”

Vier opties

Een van de uitgangspunten voor een Gelders Museum is dat het een aanvulling is op de bestaande Gelderse musea. Het biedt een kans om het huidige aanbod te versterken, met elkaar te verbinden en zichtbaarder te maken. De provincie onderzoekt welke vorm van het museum het meest geschikt is. Daarbij zijn de volgende opties in beeld:

1. Het Gelders Museum krijgt een eigen gebouw.
2. Het Gelders Museum sluit aan op, en wordt gehuisvest door, een bestaand museum.
3. Het verhaal van Gelderland wordt verteld in de vorm van een (reizende) tentoonstelling.
4. Het Gelders Museum krijgt een digitale vorm.

De provincie meldt dat van verschillende kanten ideeën en suggesties zijn ingebracht, waaronder mogelijke plekken voor het museum. Bij de verdere uitwerking van de plannen krijgen de ideeën die bij de provincie binnekomen ook een plek. Het onderzoek dat nu loopt, gaat overigens nog niet over mogelijke locaties of wat er precies in een Gelderse Museum te zien zou moeten zijn.

Erfgoed

Provincie Gelderland betrekt bij het maken van de plannen en bij het onderzoek de bestaande musea. Daar zit al veel kennis. Bij het opzetten en uitvoeren van dit onderzoek werkt de provincie samen met Erfgoed Gelderland, de provinciale ondersteuningsinstelling op het gebied van erfgoed en musea.

Lees hier de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de aanpak voor een Gelders Museum.