‘Financiële gevolgen crisis voor gemeente nog niet te overzien’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Wat de corona-crisis in financiële zin gaat betekenen voor de gemeente Lochem is nog lang niet duidelijk. Wethouder Bert Groot Wesseldijk zegt: “De échte cijfers kennen we voorlopig nog niet, maar als je gaat nadenken over welke posten allemaal worden geraakt door deze crisis, dan heb je zo een flink rijtje te pakken.” Hij hoopt dat de echte cijfers komend najaar in de begroting kunnen worden verwerkt.

De gemeente krijgt minder belastinggeld binnen en is momenteel ruimhartig richting ondernemers die uitstel vragen. De verzoeken hiertoe belopen nu al 140.000 euro. “Het is uitstel maar mogelijk raken sommige ondernemers echt in zwaar weer en kunnen ze niet betalen. Wat dan? We moeten nog beginnen met daarover na te denken”, aldus Groot Wesseldijk.

Geen vergunningen

De opbrengsten uit leges loopt achteruit. Bijna niemand vraagt momenteel een vergunning aan voor een evenement. Er zijn zelfs al verzoeken om terugbetaling van leges die werden neergeteld voor vergunningen die zijn verleend voor activiteiten die geen doorgang konden vinden. Hoe hierop gereageerd gaat worden is nog onduidelijk.

Recreatieondernemers hoeven voorlopig geen toeristenbelasting af te dragen. En in het sociale domein vallen momenteel ook klappen. Sommige zorgaanbieders kunnen alleen nog zorg op afstand verlenen. “We zullen niet al te moeilijk doen over de declaraties die zij indienen. En we bekijken nog of zorgverleners die momenteel helemaal niet kunnen werken gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden”, zegt de wethouder.

Overuren

Wethouder Bert Groot Wesseldijk (bron: Gemeente Lochem)

De media hebben problemen door wegvallende advertentie-inkomsten en doen mogelijk een beroep op de gemeente. De veiligheidsregio (VNOG) en GGD maken momenteel letterlijk overuren en dat zal tot uitdrukking komen in de rekening die hoe dan ook bij de deelnemende gemeenten terecht komt.

De gemeente heeft verder een aantal mensen in dienst via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze zijn overgenomen van de inmiddels opgeheven Delta. Veel van deze mensen kunnen momenteel niet bij externe partijen aan het werk maar moeten wel worden doorbetaald.

Lastig moment

Voor de financiële mensen in het gemeentehuis komt de crisis op een lastig moment. In mei moet kadernota worden opgeleverd. Dat is – kort gezegd – de voorloper op de begroting waarin de hoofdlijnen van beleid en de financiële kaders worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gevolgen van de crisis kunnen hierin onmogelijk worden opgenomen. Groot Wesseldijk heeft gebeld met de fractievoorzitters van alle raadsfracties. “We hebben afgesproken dat we kadernota presenteren met de cijfers van voor de crisis. We leggen er een lijst naast van zaken die worden geraakt door de crisis. We laten dan aan de raad over hoe we het gesprek gaan voeren. Dat wordt best lastig; vooral als het gaat over nieuw beleid. Je weet nu immers niet hoe we er volgend jaar financieel voor zullen staan”, zo zegt hij.

Compensatie

Niet alleen de derving van inkomsten en de extra kosten door de crisis zijn nu nog niet in te schatten, maar ook wat er aan compensatie van het Rijk naar de gemeenten toe komt is onduidelijk. Voor de tegemoetkoming van zzp’ers is al wel 652.000 euro ontvangen. Een groot aantal Lochemse zelfstandigen heeft een beroep gedaan op die regeling, die TOZO heet.

Bert Groot Wesseldijk hoopt dat de gemeenten, via de commissie financiën van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de druk op Den Haag kunnen opvoeren om meer compenserende maatregelen los te weken. De VNG is al bezig met inventariseren waar de pijn bij de gemeente zit.