‘Exploitatievergunning horeca pas volgend jaar aan de orde’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeenteraad heeft in maart ingestemd met veranderingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daardoor krijgt de burgemeester meer gereedschap in handen in de strijd tegen criminaliteit en bedreigingen voor de openbare orde. De VVD stemde tegen vanwege de vrees dat horeca-ondernemers hinder ondervinden en dat de vrijheid van vereniging en vergadering in het geding is.

De liberalen stelden hier schriftelijke vragen over en het college van burgemeester en wethouders hebben daar inmiddels antwoord op gegeven. De VVD is vooral beducht op de herinvoering van de exploitatievergunning voor de zogeheten ‘natte horeca’. Daardoor kan de burgemeester aanhoudende overlast en ongewenste activiteiten, zoals bijeenkomsten van motorbendes, bestrijden. Intrekking van de vergunning betekent ‘einde verhaal’ voor de betrokken ondernemer.

Vragen

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de VVD te weinig vertrouwen in de burgemeester heeft en dat die laatste nooit ‘zomaar’ of na slechts één overtreding een bedrijf zal sluiten. De VVD wilde met de schriftelijke vragen achterhalen wat de gevolgen voor de horeca zijn en of de nieuwe regels überhaupt zin hebben.

Wat betreft de exploitatievergunningen schrijft het college dat momenteel intern wordt overlegt over de invoering ervan en vooral ook de wijze waarop dit bekend gemaakt moet worden. Het overleg moet ook uitsluitsel geven wanneer er sprake kan zijn van zogeheten ambtshalve vrijstelling van de vergunningplicht. B&W gaan ervan uit dat de invoering van de vergunning volgend jaar kan plaatsvinden.

Motorbendes

OMG…, de afkorting staat niet alleen voor de populaire uitroep: ‘Oh My God!’, maar ook voor Outlaw Motorcycle Gangs. Motorbendes, in goed Nederland. De recente aanpassing van de APV zorgt ervoor dat de burgemeester deze bendes indien nodig de voet dwars gezet kan worden.

De VVD vraagt zich af of dat zin heeft of er sprake is van een taak voor de burgemeester. De fractie wijst op een artikel van de NOS waarin wordt gesteld dat de overheid nauwelijks kan optreden tegen motorbendes. In Nederland zijn de Bandidos en Satudarah al verboden. De zaken van het OM tegen de Hells Angels en No Surrender lopen nog.

De vragen van de VVD hierover:
a. Op welke wijze, en in het licht van deze mediaberichtgeving, gaat de gemeente
Lochem artikel 2.31 lid 2 en lid 3 APV communiceren en handhaven?
b. Hoe zorgt de gemeente Lochem ervoor dat de handhaving van artikel 2.31 lid 2
en lid 3 APV niet ten koste gaan van het recht op vereniging en het recht op
vergadering?

In het antwoord stelt het college dat het in de aangescherpte Lochemse regels niet bedoeld zijn om de motorbendes zelf juridisch aan te pakken als het gaat om de legaliteit of de sluiting van clubhuizen. Het APV-artikel geeft de burgemeester de mogelijkheid om een stokje te steken voor bijeenkomsten van zulke clubs in openbare gelegenheden in de gemeente.

Preventief

Het college benadrukt nog eens dat het niet de bedoeling is om gewone motor- en autoclubs die van de horeca gebruik maken dwars te zitten. Die vallen immers niet onder de definitie van Outlaw Motorcycle Gangs.

Het verbod om OMG’s te faciliteren wordt in overleg met de afdeling Lochem van Koninklijke Horeca Nederland kenbaar gemaakt bij de betrokken bedrijven. Het college spreekt van een preventieve maatregel. Wie toch leden van een OMG ontvangt maakt kans op een proces verbaal.

Vrijheden

Van inperking van het recht op vereniging is geen sprake, vinden B&W. De gemeente betwist niet de organisatie zelf, maar wel de mogelijkheid om in de gemeente bijeenkomsten te houden. De vrijheid van vergaderen lijkt hierdoor wél in het geding, maar de burgemeester kan bijeenkomsten verbieden omdat ze een bedreiging van de openbare orde vormen.

De VVD en het college zijn het verder oneens of de uitbreidingen van de bevoegdheid van de burgemeester al dan niet wenselijk zijn. Aan de hand van een advies van de Raad van State wordt daar een nogal technische verhandeling gehouden. Wie dit wil lezen verwijzen we graag naar website van de gemeente Lochem. De schriftelijke vragen én de antwoorden staan HIER (PDF-bestand).