Eefde, Gorssel en Epse wijzen Lochem 3.0 de deur

0
Eefde en sluis vanuit de lucht. (Bron: Rijkswaterstaat)

LOCHEM – De dorpsraden en ondernemersverenigingen van Eefde, Gorssel en Epse willen niks meer te maken hebben met Lochem 3.0. De stichting en haar bestuurders worden niet langer gezien als gesprekspartner als het gaat om economie en ondernemingen. Een ongemeen felle brief is net voor de aanstaande evaluatie van Lochem 3.0 naar college en raadsleden gestuurd. LochemsNieuws heeft deze brief in handen.

Fenomeen
De brief is verstuurd door de Stichting Ondernemersbelangen Eefde maar de inhoud wordt op hoofdlijnen onderschreven door de dorpsraden en ondernemers in het gehele ‘westerlijke gebiedsdeel’ van de gemeente. Lochem 3.0 wordt betiteld als een ‘fenomeen’. Letterlijk is te lezen: ‘Deze organisatie die pretendeert belangen te behartigen voor de gehele gemeente Lochem en haar inwoners en die fondsen toegewezen krijgt uit algemene middelen t.b.v. projecten en doelstellingen waar in de randkernen geen belangstelling voor is en die ook niet bijdragen in de ondersteuning van hun belangen…’

Rechtvaardig vader
Gesteld wordt dat de kernen Eefde, Gorssel en Epse op cultureel, maatschappelijk en economisch gebied meer binding hebben met Zutphen en Deventer.  ‘Dat wij bestuurlijk onder Lochem vallen is een gegeven waar wij wel mee kunnen leven mits de gemeente Lochem als een rechtvaardig vader zijn aandacht en middelen gelijkelijk onder de kinderen verdeelt. We moeten niet vergeten dat globaal 40 procent van de inwoners van de gemeente onder deze kernen vallen’, zo staat in de door bestuurt Hans Reuver ondertekende brief.

Ontaard
Letterlijk citaat: ‘Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken (dit is een understatement) dat het in beginsel goede initiatief Lochem 3.0 is ontaard in een organisatie waarin persoonlijke en economische belangen en visies van haar bestuurders nauw zijn verweven met de belangen van binnenstad Lochem, IKL en Ondernemers Vereniging Lochem. Hier is in de pers, facebook en Radio 573 al de nodige aandacht aan besteed. Of dit inhoudelijk geheel correct is willen wij even buiten beschouwing laten maar de transparantie van de werkelijke doelstellingen van Lochem 3.0 en haar bestuurders maar ook de communicatie met andersdenkenden in de westelijke Kernen wordt ervaren als nihil.’

Onbegrijpelijk
Wat betreft het geld dat wordt uitgegeven aan Lochem 3.0 vinden de Eefdese ondernemers het onbegrijpelijk dat er nu – ondanks niet gehaalde doelstellingen – opnieuw 90.000 euro wordt uitgegeven, als de gemeenteraad daar op 13 maart mee instemt.

Uit de brief spreekt frustratie over een stapeling van zaken die ‘westelijke regio van de gemeente’ wordt aangedaan: sluizen, windmolens, ondernemersfonds, Lochem 3.0).

Standpunten
In de Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging Eefde van 21 februari 2017 is unaniem besloten de geformuleerde standpunten voor te leggen aan het college van B&W en de gemeenteraadsleden. Dit is nu door middel van de brief dus gebeurd.

Eis
De eis van Eefde, Gorssel en Epse: ‘Met terugwerkende kracht 180.000 subsidie om de economische belangen te ondersteunen en om plannen uit te werken. Het bedrag is vier-zesde-deel van wat naar Lochem 3.0 is gevloeid en gebaseerd op het inwonertal van de oude gemeente Gorssel.

Harfsen
Opvallend is dat Harfsen (ook voormalige gemeente Gorssel) vorige week via een inspreekbeurt in Lochem zeer positief uitliet over Lochem 3.0.