Economische agenda Lochem in de wachtkamer

0
De Lochemse raad in debat over het economische beleid. (foto: LochemsNieuws.nl)

LOCHEM – De Economische Agenda 2017-2018 is voor minimaal een maand naar de wachtkamer verwezen. In die moet er aan worden gesleuteld, want met name de oppositie vindt het plan dat banen moet scheppen en bedrijven moet aantrekken nog niet goed genoeg.

Rem
Het kan verkeren in de politiek. Het was vooral de oppositie (VVD, PvdA en GL) die had aangedrongen op een economische plan met concrete voorstellen. Het waren maandagavond (19/9) vooral de coalitiepartners (GB, CDA en D66) die liefst meteen wilden aannemen en in uitvoering brengen. Dit keer stond de oppositie op de rem.

Onvoldoende
De VVD vindt het voorliggende plan ‘half af, te snel gemaakt, onvolledig en onvoldoende’. Fractievoorzitter Erik Haverkort noemde het bijvoorbeeld een gemiste kans de ondernemers er nauwelijks bij betrokken waren. ,,Het zijn de ondernemers die de banen maken, niet de gemeente”, aldus de liberalen. De VVD vindt dat het beleid – ook op de korte termijn – het verschil moet maken en écht werkgelegenheid moet scheppen. ,,Niet afraffelen maar opnieuw agenderen”, was het pleidooi van Haverkort.

Participeren
De PvdA is het met de VVD eens. Volgens Jos Israël lijkt het plan op een schot hagel: ,,In de hoop dat je iets raakt.” De PvdA vindt eveneens dat het accent op werkgelegenheid moet liggen. De sociaal-democratische gedachte daarbij is dat werk ervoor zorgt dat mensen weer participeren en daardoor ook meer kunnen besteden. ,,Dat moet de motivatie zijn”, aldus Israël. Het college moet daarvoor vooral zelf op pad en vooral ‘stuwende bedrijven’ die vooruit willen bezoeken.

Dienstverlening
Israël pleitte er verder voor dat de gemeente de dienstverlening richting bedrijfsleven verbetert: ,,Wees sneller, gastvrij en beter dan anderen. Nieuwe bedrijven moeten afkomen op een goed ondernemersklimaat. Dat werkt beter dan de laagste grondprijs.”

Groen
GroenLinks wil dat het accent op groene en sociale thema’s komt te liggen. Groene banen, en een duurzame agrarische sector met oog voor natuurbehoud zal volgens GL goed zijn voor onder meer het toerisme, één van de economische peilers van de gemeente. GroenLinks kwam met een motie om via de legeskosten een financiële prikkel te geven aan ondernemers die het ‘groen’ doen. Toen Tonnie Tekelenburg zei dat groen ontbreekt in het plan reageerde wethouder Jan Kottelenberg gepikeerd. Hij beet GL toe dat een deel van het beleid is gericht op het binnenhalen van CleanTech-ondernemers.

Regionaal
Het CDA bracht nog in dat het wellicht meer vruchten afwerpt als Lochem in regionaal verband investeert in het binnenhalen van grotere werkgevers.

Uitstel
De PvdA deed tijdens het debat een klemmend beroep op de coalitiepartijen om een handreiking te doen richting oppositie. ,,Maak waar dat u wilt samenwerken”, zo vroeg hij. Uiteindelijk werd besloten een besluit over de Economische Agenda een maand vooruit te schuiven, zodat er nogmaals over gepraat kan worden en er amendementen kunnen worden ingediend.