Dorpshuizen krijgen geen ontheffing ozb

0
Het Hart in Eefde

LOCHEM/HARFSEN – Dorpshuizen in de gemeente Lochem krijgen geen ontheffing van de ozb-aanslag en de vereenvoudigde procedure voor evenementenvergunningen, waar ze om vroegen, komt er ook al niet. Dat heeft het college van B&W deze week besloten.

Al in juli stuurde het bestuur van Dorpshuus Hoeflo Harfsen een brief namens alle dorpshuizen in de gemeente. Omdat ze zichzelf beschouwen als een nutsvoorziening dat het algemeen belang dient, vinden ze dat ze de onroerende zaakbelasting niet zouden hoeven betalen. In andere gemeenten in de regio bestaat zo’n ontheffing al, zo schreven ze.

Ingewikkeld
Verder vinden de dorpshuizen dat de vergunningprocedure die de gemeente Lochem hanteert erg ingewikkeld. Met name bij kleine evenementen werkt dit ontmoedigend. In de brief wordt gepleit voor een ‘meer op de praktijk en gezond verstand gericht formulier’. De brief was gericht aan de gemeenteraad maar deze heeft deze ter afhandeling naar het college gestuurd.

Motivering
Wat betreft vrijstelling van de ozb stelt het college dat dit niet goed is te motiveren. Vrijstelling kan volgens de geldende regels alleen op basis van objectieve formulering. Overigens vond Lochem in de regio alleen een voorbeeld van vrijstelling in de gemeente Epe. Daar geldt een ontheffing voor panden voor welzijn, sport en cultuur die zelfstandig beheerd en geëxploiteerd worden door vrijwilligersorganisaties en waar de gemeente geen bijdrage levert in de vorm van subsidie.

Volgens de Lochemse bestuurders roept de formulering uit Epe veel vragen op. Bovendien zijn er in Lochem maar weinig dorpshuizen die geen subsidie ontvangen. Dit geldt in feite alleen voor Exel. Het Hart in Eefde ontvangt ook geen subsidie maar betaalt geen huur voor het pand.

Subsidie
De gemeente zou de ozb indirect kunnen (terug)betalen via de subsidie. Maar ook dan zien B&W lastige vragen opdoemen. En vrees voor de precedentwerking is er ook. Want als dorpshuizen geen ozb betalen, waarom anders instellingen die het algemeen belang dienen dan wel? Te denken valt aan de bibliotheek en de schouwburg.

Vergunningen
Waar het de vereenvoudiging van vergunningaanvragen voor evenementen betreft vangen de dorpshuizen bot. Via een lang betoog laat de gemeente in feite weten dat het erg bang is voor de aansprakelijkheid en dat dergelijke procedures dus zorgvuldig moeten worden gevolgd.

Overigens heeft elk dorpshuis een gebruiksvergunning. Hierin is omschreven wat de gebruikelijke activiteiten zijn en hoeveel mensen daarbij aanwezig kunnen zijn. Een vergunning hoeft alleen te worden aangevraagd als een activiteit afwijkt van hetgeen in de gebruiksvergunning is opgenomen. Zulke aanvragen worden apart behandeld en zijn volgens het college ‘maatwerk’.

Aanvraag
Het op zich omvangrijke aanvraagformulier voor een evenementenvergunning bevat voor vrijwel elk evenement veel vragen die niet van toepassing zijn. Het college wijst erop dat niet relevante vragen onbeantwoord kunnen blijven of van een simpel ‘nee’ kunnen worden voorzien. Ook kan een aanvragen telefonisch hulp vragen bij het invullen als dat nodig is.

Doorlopende vergunning
Bij een jaarlijks terugkerend evenement lijkt een doorlopende evenementenvergunning –  een praktische oplossing, zo schrijven B&W, maar daaraan kleven een aantal zwaarwegende nadelen. Zo moeten politie en brandweer geïnformeerd worden. Bovendien kunnen bij een nieuwe aanvraag actuele zaken worden meegewogen. Bij een jaarlijkse aanvraag kan de gemeente bovendien zaken meewegen als wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en gelijktijdig plaats vindende evenementen.

Calamiteiten
De gemeente is duidelijk bang voor de gevolgen van afwijkingen van een doorlopende vergunning die bij calamiteiten voor problemen kunnen leiden. Voor de aanvrager lijkt het een herhaling van zetten maar B&W willen dat alle omstandigheden rondom een evenement duidelijk zijn. Het college maakt in de uitleg geen onderscheid tussen kleine en grote(re) evenementen.

De dorpshuizen zijn per brief op de hoogte gesteld van het standpunt van de gemeente.