De Berkel gaat weer stromen

0
Pompen bij de Berkel (foto: LokaalGelderland.nl)

LOCHEM – De Berkel stroomt vanaf woensdagochtend weer normaal. Het geïsoleerde gedeelte bij Lochem is uitgebaggerd. Dinsdag is al de tijdelijke dam aan de oostzijde doorbroken. Woensdag gaat de stuw de Hoge Weide omlaag zodat de stroming weer op gang komt.

Dit heeft het Waterschap Rijn en IJssel laten weten. Het baggeren van het meest verontreinigde gedeelte van de rivier ging sneller dan verwacht. De Berkel raakte vervuild door een breuk in een persleiding waardoor afvalwater van FrieslandCampina naar Zutphen wordt gepompt.

Vers water

De afgelopen dagen is de bodemlaag en het water afgezogen en ververst in het hele traject van stuw Hoge Weide tot aan de aangelegde dam verder oostwaarts bij Lochem. Op de locatie wordt vers water uit het Twentekanaal ingelaten en ook de pompen, beluchters en de zuurstofplaten die eerder geplaatst zijn blijven hun werk doen.

Zuurstof

Door alle maatregelen van het waterschap zijn de zuurstofwaarden in de hele Berkel weer op niveau. Het waterschap hoopt hiermee de randvoorwaarden te hebben gecreëerd voor het ecologisch herstel. Of dit herstel optreedt moet komend jaar blijken. Het waterschap zegt de vingen aan de pols te houden.

Het oude depot aan de Kanaaldijk, waar alle restwater is opgeslagen wordt nog onderzocht. Hoe hier verder mee moet worden omgegaan wordt overlegd met de betrokken instanties, waaronder Rijkswaterstaat. Ook de oorzaak van de leidingbreuk wordt nog onderzocht.