D66 stelt vragen over kankeronderzoek Eefde-West

0
foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

EEFDE/LOCHEM – De fractie van D66 in de Lochemse gemeenteraad heeft een aantal kritische vragen gesteld over de vorige week gepresenteerde uitkomsten van een zogeheten kankerclusteronderzoek in Eefde. De partij wil onder meer weten of ooit wel eens onderzocht of de stapeling van uitstoot van bedrijven tot gezondheidsproblemen kunnen leiden.

Letterlijk vraagt D66: ‘Bedrijven kunnen ieder voor zich binnen de vergunning blijven, maar is ooit (hetzij in Zutphen, hetzij elders in Nederland) onderzocht wat de effecten zijn van de stapeling van de uitstoot, met andere woorden, hoe de verschillende stoffen in de lucht op elkaar reageren en wat daarvan het effect kan zijn op de gezondheid?’

Veldmetingen

Een vraag die hierbij aansluit is waarom er geen veldmetingen zijn gedaan. Dit werd wel expliciet gevraagd in een motie van februari waarin de raad het college aanspoorde om de ongerustheid van bewoners van Eefde-West serieus te nemen en een onderzoek te starten. In de motie werd ook opgeroepen om de zogeheten bioaerosolen (luchtdeeltjes van biologische oorsprong) te meten. In de rapportage is hierover niets terug te vinden. D66 vraag derhalve of dit onderzoek al dan niet is uitgevoerd.

Hoe vaak?

Een andere vraag is of bij de bedrijven op De Mars die nu zijn onderzocht ook continue metingen van de uitstoot worden verricht. Als dit niet zo is willen de Democraten graag weten hoe vaak er dan wél wordt gemeten en welke stoffen daarbij op de korrel worden genomen.

Cijferonderzoek

De partij besteedt ook aandacht aan de kritiek van betrokken bewoners dat bij het aantal kankergevallen in Eefde in relatie tot het landelijk gemiddelde is gekeken naar het hele dorp Eefde en niet expliciet naar Eefde-West. Dit kan een vertekend beeld opleveren. D66 wil van het college weten hoe hier tegenaan wordt gekeken.

De letterlijke vraagstelling van D66 is HIER te vinden (website gemeente Lochem).