Culturele instellingen: ‘De drempel moet omlaag’

0
De vertegenwoordigers van Schouwburg, bibliotheken en Muzehof tekenen het subsidiedocument onder toeziend oog van wethouder Trix van der Linden (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De grote culturele instellingen en de gemeente Lochem willen dat de drempel voor cultuur omlaag gaat. ,,We willen ook mensen bereiken voor wie cultuur niet vanzelfsprekend is”, zo klonk het donderdag (14/12) tijdens de presentatie van het uitvoeringsplan ‘Kijk op cultuur.’

Draagvlak
Het uitvoeringsplan is de uitwerking van de cultuurvisie die eerder en onder dezelfde titel werd geopenbaard. Schouwburg Lochem, Graafschap Bibliotheken en de Muzehof gaan er prat op dat het plan waarmee ze nu aan de slag gaan ‘van onderop’ is ontstaan en breed wordt gedragen. Tijdens een aantal gespreksronden hebben veel mensen meegepraat. Daarbij zijn veel nieuwe initiatieven en ideeën naar voren gekomen.

Dichtbij
De vertegenwoordigers van de genoemde instellingen zeggen zich ervan bewust te zijn dat ze niet met de armen over elkaar kunnen gaan zitten wachten tot er iets van ze wordt gevraagd. Zo is tijdens keukentafelgesprekken van de bibliotheken is duidelijk geworden dat met name ouderen willen dat het aanbod zo dicht mogelijk bij hen in de buurt wordt gebracht. Dit is in de gemeente redelijk goed te realiseren omdat nagenoeg elke kern wel een dorpshuis of andere kulturhusvoorziening heeft.

Onderwijs
Ouderen geven aan dat ze onder meer behoefte hebben aan ontmoeting en sociale contacten. Maar ook voor andere doelgroepen geldt dat de aanbieders naar ze toe moeten gaan. Zo werkt de Muzehof voor het muziekonderwijs steeds meer samen met scholen. Verder moet er aandacht zijn voor mensen die zich vanwege hun financiële positie geen culturele ‘uitspattingen’ kunnen veroorloven.

Agenda
Er zijn ook meer praktische zaken om aan te pakken. Zo wordt gepleit voor het realiseren van een gemeente omvattende culturele agenda. Dat is niet alleen handig voor de inwoners maar ook voor de aanbieders van cultuur die zo altijd een overzicht hebben van wat er op stapel staat. Elkaar versterken en niet voor de voeten lopen, zo is de gedachte.

Bijdrage
Voor de extra inspanningen krijgen de betrokken instellingen een extra bijdrage van de gemeente Lochem. Daarnaast moeten ze zelf op zoek naar extra financieringsmogelijkheden. Te denken valt aan provinciale en Europese subsidies. De gemeente houdt daarnaast fondsen achter de hand om nieuwe initiatieven van anderen te ondersteunen.

Handtekening
De vertegenwoordigers van schouwburg, bibliotheek en Muzehof zetten donderdagmiddag een handtekening onder de prestatie-afspraken die horen bij de gemeentelijke subsidie die ze de komende jaren ontvangen. Ze tekenden de overeenkomst ten overstaande van wethouder Trix van der Linden (cultuur).