Coronabeperkingen van invloed op welbevinden Gelderlanders

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/ARNHEM – De tweede (beperkte) lockdown lijkt van invloed op het welbevinden van Gelderlanders. De inwoners van de provincie geven nu een rapportcijfer van 7,4 voor hun geluk. Voorheen was dat iets hoger. Er is sprake van een lichte stijging van discriminatie en eenzaamheid. En 81 procent van de Gelderlanders geeft aan zich streng aan de coronaregels te houden.

Opnieuw is door Happiness Lab en Kieskompas onderzoek gedaan naar het Gelders welbevinden. De uitkomsten zijn vergeleken met het eerste onderzoek in juni 2020.  Destijds kreeg het welbevinden het cijfer 7,6. Rond die tijd werden de COVID-19 maatregelen juist versoepeld, nu zijn ze iets aangescherpt.

Gelukkig

Hoogopgeleide ouderen, afkomstig uit de regio’s Cleantech – met onder andere Lochem -, Foodvalley, Nijmegen en het buitengebied zijn momenteel het gelukkigst.  De laagopgeleide stedeling (25-34 jaar) uit Rivierenland voelt zich het minst prettigst. Daar staat tegenover dat jongere Gelderlanders gezonder zijn en zich minder zorgen maken over de mogelijke gevolgen van COVID-19. Waar je woont is van invloed op het welbevinden. Wonen in het buitengebied lijkt echt bij te dragen aan geluk, stedelingen zijn negatiever over hun omgeving.

COVID-19

Er zijn verschillende factoren die mensen minder gelukkig maken. Met name eenzaamheid, ongezondheid, bezorgdheid en discriminatie zijn hierin medebepalend. Ook het coronavirus beïnvloedt het welbevinden. 35 % van de Gelderlanders vreest voor hun lichamelijke gezondheid. En 24 % van de ondervraagden is bezorgd over negatieve mentale gevolgen. Vooral het veranderde sociale contact en de uitjes worden gemist. Overigens geeft 81 % van de ondervraagden aan zich streng aan alle maatregelen te houden.

 Buurt

Het onderzoek bestrijkt meerdere terreinen van leefbaarheid. Positieve verbondenheid met de eigen buurt maakt wijkbewoners gelukkiger. Deze mensen geven zichzelf een 7,9 tegenover de buren die minder gelukkig zijn. Zij waarderen hun (woon)geluk met een 6,1. Er niet meer op uit kunnen gaan, mensen ontmoeten bijvoorbeeld op de sportclub of horeca, wordt gemist. Het programma Leefbaarheid heeft mede daarom de Dorpendeal gelanceerd. Hiermee ondersteunt de provincie bewonersinitiatieven om wijken leefbaarder, prettiger en socialer te maken.

Discriminatie en eenzaamheid

37 % van de geïnterviewden voelt zich gediscrimineerd. Juist jongeren, vrouwen, migranten, lager opgeleiden en stedelingen ervaren dat. Discriminatie vindt plaats op internet of in openbare ruimten. Slechts 6 % van de gediscrimineerden doet aangifte. “Zorgelijke geluiden, daarom hebben we respondenten gevraagd wat we als overheid daartegen kunnen doen. Deze adviezen gaan we ter harte nemen.”, aldus Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog.

Het provinciebestuur wil werk maken van inclusie, zoals beschreven in het coalitieakkoord. Van ’t Hoog: “We zijn een regenboogprovincie, we ondersteunen nieuwkomers. En we onderzoeken nu het inclusiebeleid gemeenten. We werken dus concreet aan het verkleinen van ongelijkheid. Verder wil ik echt oproepen discriminatie echt te melden. Meer data geven meer mogelijkheden echt iets aan de oorzaak te doen.”

Jongeren eenzamer

Eenzaamheid is een andere zorg. Juist jongeren geven aan zich meer eenzaam te voelen. Provinciale Staten heeft onlangs aangegeven meer aandacht te hebben voor jongeren. De provincie heeft adviesbureau Spectrum gevraagd goed onderzoek te doen naar het huidige welbevinden van de jongere Gelderlanders.

Meedoen aan het onderzoek

Provincie Gelderland blijft monitoren hoe de maatregelen van COVID-19 worden ervaren.  Wie mee wil doen kan nog tot woensdag (4/11) 9.00 uur terecht op:
https://www.gelderland.nl/COVID-Welbevinden-Kieskompas-Onderzoek