Coöperatie ForFarmers wil nadrukkelijk naast leden staan

0
De fabrieken van ForFarmers en Reudink Biologische Voerders aan het Twentekanaal in Lochem (Archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – ForFarmers zag de omzet in 2022 stijgen tot 3,3 miljard euro. Dat is een stijging van bijna een kwart ten opzichte van 2021. De stijging is onder meer het gevolg van de fors gestegen prijzen van grondstoffer. Die kosten werden waar mogelijk doorberekend aan de leden. De nettowinst steeg met 3,4 procent en bedroeg 30 miljoen euro. De coöperatie wil zij-aan-zij met leden de (onzekere) toekomst tegemoet treden.

Er werd wel 6,6% minder voer verkocht. Crises als de vogelgriep en varkenspest droegen bij aan de afname. Ook zag ForFarmers varkensboeren afhaken omdat de prijs die het vlees oplevert niet opweegt tegen de gestegen kosten. Dreigende inkrimping van de veestapel maakt de toekomst van veevoederbedrijven sowieso onzeker.

Naast leden staan

Walter Gerritsen, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “Het jaar 2022 staat in de boeken als een jaar met oplopende voerprijzen als gevolg van toegenomen prijzen voor grondstoffen, energie en brandstof. Daarnaast zorgde het stikstofvraagstuk voor onzekerheid omtrent de toekomst van de agrarische sector in Nederland. Dit raakt onze leden. We voelen ons gesteund door ForFarmers. Zowel door zij-aan-zij te zijn gaan staan naast onze leden tijdens de grote actiedag in juni, als door het leveren van concepten die ons helpen optimaal te kunnen produceren met een steeds lagere voetafdruk.”

Innovaties

Gerritsen vervolgt: “En door met ons inzichtelijk te maken hoe we vooral met innovatie nog verdere stappen kunnen maken. Dat is beter dan insteken op alleen saneren. We vinden dit als betrokken aandeelhouder van ForFarmers van groot belang. In 2022 is het belang van de beslissing een team coöperatiezaken in het leven te roepen gebleken. Het team heeft in nauwe samenwerking met de buitendienst van ForFarmers bijna 100 nieuwe leden geworven. Een bewijs van een vitale coöperatie.”

Op 13 april wordt de algemene vergadering van aandelenhouders van ForFarmers NV gehouden in zalencentrum Witkamp in Laren. Aanvang 10.00 uur.