College: ‘Brandweerkazerne Almen naar andere locatie’

0
De brandweerkazerne van Almen (Bron: Google Streetview)

ALMEN/LOCHEM – Een compleet nieuwe brandweerkazerne op een nieuwe locatie. Dat is de keuze van het college van B&W van Lochem voor de brandweer Almen. Het is tevens de duurste optie: 1,1 miljoen euro.

Tijd dringt
Het college gaat met dit voorstel naar de gemeenteraad. Die kan ook nog kiezen voor verbouw of nieuwbouw op de huidige locatie. De tijd dringt want Almen heeft de noodzakelijk aanschaf van een nieuwe tankautospuit al enkele jaren uitgesteld. Bovendien moet er vanaf volgend jaar ruimte zijn voor de stalling van een bosbrandvoertuig. De huidige kazerne is te klein. Eerder bleek dat de beoogde nieuwe brandweerwagen niet eens door de deur van de garage zou passen.

Voordelen
Het college houdt de raad voor dat nieuwbouw op een nieuwe locatie voordelen heeft op het gebied van verkeersveiligheid. De brandweerkazerne staat nu midden in het dorp. Vertrek van de brandweer schept ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum van het dorp. De opbrengst van eventuele verkoop kan in mindering worden gebracht op de kosten van nieuwbouw elders.

Draagvlak
Verder kan verplaatsing van de kazerne rekenen op draagvlak in het dorp. De Vereniging Almens Belang (VAB) steunt nieuwbouw. Dat zorgt bovendien voor lagere jaarlijkse kosten. Bij verbouw of nieuwbouw op de huidige plek blijft het woekeren met de ruimte. Allerlei bouwkundige eisen – zoals de maximale goothoogte – zorgen dan voor beperkingen. Nieuwbouw elders betekent dat aan alle eisen die aan een goede kazerne worden gesteld kan worden voldaan.

Risico
Aan nieuwbouw van de kazerne op een nieuwe locatie kleeft wel het risico dat belanghebbenden – zoals omwonenden – bezwaren indienen waardoor de bouw flink kn worden vertraagd.

Kosten
De kosten worden geschat op 1,1 miljoen euro. Daar kan echter geen garantie op worden gegeven vanwege de enkele onzekerheden. Op een nieuwe locatie moet het perceel worden aangekocht. Eventuele bebouwing daar moet worden gesloopt en dan speelt nog het risico van bodemsanering. Er is nog geen concrete locatie in beeld.