Cliënt merkt ‘t niet maar huishoudelijke hulp wordt flink duurder

0
Foto ter illustratie (bron: pikwizard.com)

LOCHEM/GORSSEL – De prijs die de gemeente Lochem betaalt voor huishoudelijke hulp gaat vanaf volgend jaar flink omhoog. Gerekend wordt op extra kosten van 60.000 euro in 2021 tot 115.000 in 2023. Hier staat tegenover dat de gemiddelde tijd die de huishoudelijke hulp actief is daalt van gemiddeld 170 minuten naar 158 minuten per week. Dit zorgt voor een besparing van 2 ton.

Dit blijkt uit een memo van het college van B&W aan de gemeenteraad. Voor de mensen die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp krijgen verandert er niet veel. Zij betalen momenteel 19 euro per maand aan eigen bijdrage ongeacht hun inkomen.

Kostprijs

De kostenstijging is het gevolg van afspraken in de cao voor huishoudelijk hulp via de Wmo. De gemeente is wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar wat de reële kostprijs is. De gemeente kreeg bij dit onderzoek signalen van diverse aanbieders dat de tarieven die nu worden gehanteerd niet reëel zijn. Het tarief moet bepaald worden door de werkelijke inschaling van het ingezette personeel van de zorgaanbieders.

Er zijn meerdere soorten van huishoudelijke hulp. De eenvoudigste vorm (HH1) wordt vooral duurder. De tariefstijging bedraagt 10,4 procent. Hulp waarbij de ingezette kracht meer doet dan louter schoonmaken (HH2) wordt 2,3 procent duurder. De stijging voor HH1 is hoger dan waarmee in de begroting van Lochem rekening was gehouden.

Duizend inwoners

In de begroting is rekening gehouden met 1000 inwoners per jaar die hulp krijgen. Het college schrijft dat er nu geen wijzigingen zijn dat dit aantal niet klopt. Niet iedereen die een indicatie voor hulp krijgt maakt daar (volledig) gebruik van. Het college gaat er van uit dat ook dit niet sterk gaat veranderen, als is het mogelijk dat dit door corona juist wél zo is.

De besparing wordt gehaald uit de verlaging van het aantal minuten hulp per cliënt. De daling met gemiddeld 12 minuten komt onder meer doordat nieuwe hulpvragers meer zelfredzaam zijn. In totaal wordt 7 procent minder hulp verleend, wat dus neerkomt op een besparing van 200.000 euro. Dit betekent dat er per saldo niet meer uitgegeven hoeft te worden door de gemeente.

Vast bedrag

Sinds de invoering van het zogeheten abonnementssysteem betalen mensen die hulp krijgen een vast bedrag per maand (19 euro) en dus niet op basis van inkomen, zoals voorheen. Deze wijziging zorgde vorig jaar nog voor een flinke toenamen van het aantal nieuwe hulpaanvragen. De gemeente ziet de totale kosten stijgen van 2 naar mogelijk 3,5 miljoen euro per jaar.