Burgemeester Lochem wil ‘topoverleg’ over politie

0

LOCHEM – De Lochemse burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve wil dat alle burgemeester binnen de Politie Eenheid Oost én de Commissarissen van de Koning van Gelderland en Overijssel praten over een rapport over de politiezorg op het platteland. Die schiet volgens een recent rapport ernstig tekort

Van ‘t Erve riep de voorzitter van de Politie Eenheid Oost dinsdagochtend via Twitter (zie onderaan dit bericht) op om het verontrustende rapport te agenderen voor het reguliere burgemeestersoverleg en de beide CdK’s daarbij uit te nodigen. 

Het rapport is overigens al bijna een maand geleden openbaar geworden maar de passage over het ernstige tekort aan politie op het platteland heeft pas nu brede aandacht gekregen via de media.

Citaat uit het rapport:
‘Er is ‘het politieloze platteland’, met lange aanrijtijden en het ontbreken van zichtbare aanwezigheid en toezicht, van recherchecapaciteit en van functionerende politie te water. Door een grootstedelijke bril kijkend zijn hele streken inclusief steden al snel ‘platteland’. Omvangrijke gebieden lijken uit het oog te zijn, een luilekkerland voor criminelen en een bron van ondermijning. Uit grensregio’s klinkt de hartenkreet om oog te hebben voor het noodzakelijkerwijs lokaal te organiseren contact met de politie over de grens, bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel.’

Communicatie
In het rapport is te lezen dat de communicatie tussen politie en gemeente zich in veel gevallen beperkt tot gesprekken tussen de burgemeester en de wijkagent. Van de klassieke driehoek van burgemeester, officier van justitie en politiechef is feitelijk geen sprake meer, zo luidt de conclusie. 

Burgemeester
Verder is de rol van de burgemeester onduidelijk. Hij moet zowel burgervader, crime-fighter als loyaal uitvoerder van het politiebeleid zijn. Dat kan tot fricties leiden. De rol van de burgemeester moet nader worden uitgewerkt zodat in ieder geval een juridisch duidelijke lijn ontstaat. Ook wordt gepleit voor een aanpassing van de politiewet waardoor de rol van de wethouder die is belast met veiligheid duidelijk wordt beschreven. Zo’n wethouder kan bijvoorbeeld BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) aansturen.

Criminelen
Verontrustend in vooral de constatering dat er buiten de Randstad, waar de aandacht van de politie zich de laatste jaren vooral op richt, walhalla’s voor criminelen ontstaan. Met name vakantieparken in Gelderland worden genoemd. 

Citaat uit het rapport:
De Nederlandse politietraditie, waarin een samenspel van opvoeding, school, zorg, buurtwerk en politie een sterke troef was, leeft ‘op de werkvloer’ nog steeds verder. Deze traditie vergt meer steun van politiekader en bestuur