Bewoners maken zelf verkeersplan voor Nieuweweg Lochem

1
De belangrijkste problemen op de Nieuweweg op een foto uit het oorspronkelijke plan van de bewoners (bron: BBSB)

LOCHEM – Wie regelmatig over de Nieuweweg rijdt, loopt of fietst kent het wel: veel sluipverkeer, gevaarlijke kruisingen, vogelvrije fietsers en voetgangers op de weg omdat het trottoir op veel plaatsen nagenoeg onbruikbaar is.

Presentatie
De Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord (Nieuweweg. H. Mulierlaan en ‘Berkeloord’) heeft een commissie Leefbaarheid in het leven geroepen, bestaande uit een aantal bewoners. Zij maakten een plan dat ze woensdagavond (14 juni) presenteerden aan de gemeenteraadsfractie tijdens een informatiemarkt in de hal van het gemeentehuis.

Verkeer
Het plan heet ‘Verkeersplan Leefbaar Berkeloord’ maar is volledig toegespitst op de verkeersproblemen op de Nieuweweg. Die problemen worden benoemd, oplossingen aangedragen en kosten inzichtelijk gemaakt. Voor dat laatste is de hulp van ambtenaren van de gemeente ingeroepen. Uitvoering van het plan wordt geraamd op 64.000 euro.

Snelheid
De Nieuweweg valt binnen een 30-kilometer-zone maar veel automobilisten weten dat niet en de breedte van de weg nodigt uit om het gaspedaal dieper in te trappen. Veel bestuurders komen niet uit Lochem maar gebruiken de Nieuweweg als onderdeel van een sluiproute van of naar Ruurlo en Barchem. Hierdoor worden de verkeerslichten op de kruising Barchemseweg-Zutphenseweg vermeden. Eerder aangelegde drempels en een chicane hebben weinig effect gehad. Er rijden op werkdagen tussen de 2000 en 2500 voertuigen door de straat.

(lees verder onder de foto)

Een mogelijke oplossing van het probleem bij de bomen op het trottoir (bron: BBSB)

Trottoir
De weg heeft slechts aan een zijde een trottoir en dat mag die naam op veel plaatsen nauwelijks hebben. Op de plek waar bomen staan is soms maar ruimte voor 1 of 2 tegels. Die liggen vaak ook nog eens erg scheef door de boomwortels. Op enkele plekken zijn bovendien verkeersborden midden in het trottoir geplant.

Voetgangers
Voetgangers met rolkoffers, kinder- en wandelwagens of die slecht te been zijn worden gedwongen om gebruik te maken van de rijbaan. Dat geldt al helemaal voor mensen in een rolstoel. De weg wordt hierdoor een plek waar automobilisten, fietsers en voetgangers makkelijk in elkaars vaarwater komen.

Verbreden
De bewonersvereniging stelt voor om de entree van de Nieuweweg – aan de zijde van de Graaf Ottoweg – te voorzien van een drempel met zebrapad. Op de plekken waar bomen groeien zou het trottoir moeten worden verbreed. Dat geeft voetgangers en rolstoelers de ruimte en het kan ook helpen de snelheid uit het verkeer te halen. Ook wordt gepleit voor uniformiteit als het gaat om de kruisingen.

Oversteek
Bij de entree bij de Zwiepseweg ligt al een drempel. Daar zou een duidelijker oversteekplek moeten komen, al dan niet in de vorm van een zebra. Een gemarkeerde oversteek, maar geen zebra, wordt ook voorgesteld bij het Hof van Gelre, dat een tuinterras en parkeergelegenheid aan de overzijde van de weg heeft.

Burgerinitiatief
De vereniging hoopt dat het plan wordt gezien als een burgerinitiatief. De gemeente heeft daar een speciaal fonds voor. De opstellers zijn er al in geslaagd om voldoende handtekeningen op te halen om de gemeenteraad te dwingen het plan te agenderen. Het is tijdens een bijeenkomst in ‘t Hof van Gelre gepresenteerd aan bewoners en kan rekenen op draagvlak.

Reacties
Woordvoerders van raadsfracties waren woensdagavond positief over het initiatief. Inhoudelijk durfden ze er nog niet op in te gaan omdat ze zich nog moesten inlezen.

1 REACTIE

  1. Regelmatig maak ik met mijn motorfiets gebruik van de Nieuweweg, niet als sluipverkeer maar gewoon om naar mijn huis in de Emmastraat te rijden. Zoveel mogelijk probeer ik me aan de snelheid van 30 km/u te houden al zal het eerlijkshalve vast wel eens sneller gaan. Vanmiddag echter reed er vanaf de Gr. Ottoweg richting Zwiepseweg waarbij voor mij een donkergrijze AUDI A 7 bijna met gierende banden voor mij uit accelereerde. Ik zag hem vanaf de RK kerk nog net linksaf de H. Mullierlaan in scheuren. Geen sluipverkeer dus maar waarschijnlijk een bewoner van het mooie Berkeloord……..

Comments are closed.