Aanleg tweede sluis Eefde krijgt groen licht

0
De sluis in het Twentekanaal bij Eefde.

EEFDE – De uitbreiding van de sluis in het Twentekanaal bij Eefde mag doorgaan. De Raad van State gaf vandaag (wo. 4 mei) groen licht voor het bestemmingsplan.

Het besluit van de Kroon houdt feitelijk in de het bestemmingsplan van kracht blijft. Daardoor kan de aanleg van de tweede sluiskolk en de nieuwe brug over het complex beginnen.

Effecten
In september vorig jaar had de Raad van State een besluit over het bestemmingsplan opgeschort omdat belangrijke informatie ontbrak. De gemeente Lochem kreeg de opdracht op de effecten van de aanleg van de nieuwe brug op verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidshinder inzichtelijk te maken.

Goedkeuring
Dit leidde tot een notitie waarin de gemeente de gevraagde informatie alsnog heeft verstrekt. De Raad van State trekt daaruit de conclusie dat het bestemmingsplan in stand kan blijven.

Procedure
Rijkswaterstaat – de eigenaar van het sluizencomplex – is van plan de vergunningen nog dit jaar aan te vragen en mogelijk ook de aanbesteding al te doen. Dan kan in 2017 met de aanleg worden begonnen. Een tweede sluiskolk is nodig om de wachttijden voor de scheepvaart te verkleinen en om te voorkomen dat in geval van een storing langdurig oponthoud ontstaat, zoals in 2014 toen een sluisdeur naar beneden viel.