Aandacht voor melden moet stijging schoolverzuim stoppen

Leerplichtcijfers schooljaar 2016-2017 bekend

0
De Jaarkrant Leerplicht 2016-1027

LOCHEM – Het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2016-2017 zonder geldige reden niet op school was bedroeg 165. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 149 van een jaar eerder. Scholen moeten verzuim sinds 2017 melden en de gemeente Lochem gaat hier meer aandacht voor vragen in de hoop het ongeoorloofd verzuim terug te dringen. Waar nodig wordt gehandhaafd.

Jaarkrant
In het schooljaar 2016-2017 waren er in de gemeente Lochem geen leerplichtige leerlingen die niet waren ingeschreven bij een school. Het toegenomen verzuim onder wel ingeschreven leerlingen blijkt uit de Jaarkrant Leerplicht 2016-2017 (link naar pfd-bestand op de website van de gemeente). Deze krant is van de samenwerkende gemeenten in het werkgebied van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) regio Stedendriehoek.

Speciaal onderwijs
De stijging was vooral zichtbaar in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De sinds vorig jaar geldende meldplicht heeft ervoor gezorgd dat in 2017 meer aandacht is gekomen voor het registreren van verzuim en de reden daarvoor. Dat moet het verzuim zonder geldige reden in 2018 gaan terugdringen.

Schoolverlaters
In de RMC-regio Stedendriehoek staat het terugdringen van voortijdig schoolverlaten hoog op de agenda. In het schooljaar 2015-2016 gingen 535 leerlingen in de regio zonder een startkwalificatie (Havo- of Mbo2-niveau) voortijdig van school. Voorlopige cijfers laten zien dat het aantal in het afgelopen schooljaar nog iets is gestegen.

Lochem
De gemeente Lochem doet het in de regio goed wat betreft het tegengaan van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Het afgelopen schooljaar verlieten 28 leerlingen voortijdig hun school: dat is bijna gelijk aan het schooljaar daarvoor. Het regionaal programma ‘aanpak
voortijdig schoolverlaten 2016-2020’ moet ervoor zorgen dat elk jaar minder dan 480 jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie gaan verlaten.

In het programma staan maatregelen op het gebied van onderwijs, overstapmomenten, zorg en werk.

Laag gekwalificeerd
Naast jongeren die voortijdig hun school verlaten zijn er ook jongeren zijn die laag gekwalificeerd werkzoekend zijn en/of een (bijstand)uitkering ontvangen. Om deze kwetsbare jongeren te helpen is er nu per groep een verschillende aanpak terwijl het voor een deel om dezelfde jongeren gaat. Daarom wil de gemeente volgend jaar de aanpak voor de beide groepen gaan combineren.

Complex
Bij schoolverzuim gaat het vaak om complexe situaties. Daarom is het belangrijk dat de Lochemse leerplichtambtenaren nauw samenwerken met de scholen en andere betrokken (zorg)organisaties. De gemeente zet in op handhaving en op preventie. De leerplichtambtenaren bezoeken elk jaar de basisscholen in de gemeente om informatie uit te wisselen.

Spreekuur
Daarnaast houden zij samen met collega’s uit Zutphen spreekuren op scholen in het voortgezet onderwijs. Verder zijn er korte lijnen met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en gebiedsteams. Met de GGD-arts wordt bij lang of veelvuldig ziekteverzuim gekeken wat nodig is om de betrokken leerling weer naar school te kunnen gaan.

Gemeenten
In de RMC-regio Stedendriehoek (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) werken de gemeenten Lochem, Brummen, Zutphen, Voorst, Apeldoorn, Epe, Deventer en Olst-Wijhe samen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen.