353 verkeersborden in kern Lochem kunnen weg

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Alleen al in de kern Lochem verdwijnen 353 verkeersborden. Andere, beschadigde of vervuilde exemplaren of met onvoldoende reflectie, worden vervangen, rechtgezet en schoongemaakt. Het college van B&W heeft daar deze week toe besloten. De uitvoering volgt komende zomer.

Wildgroei
Door onvoldoende beheer heeft ervoor gezorgd dat er een wildgroei aan verkeerstekens is ontstaan in de gemeente. Het woud van borden is op sommige plaatsen zo dicht dat de belangrijkste niet meer opvallen. Het college wil het aantal borden minimaliseren. Dat kan onder meer door wegen zo in te richten dat verkeersdeelnemers aan het profiel kunnen zien wat er van hen verlangd wordt.

Acceptatie
Het idee dat de overblijvende verkeersborden door de weggebruiker worden gegrepen en als noodzakelijk geaccepteerd. Binnen de bebouwde kom van Lochem zijn nu alle overbodige borden in kaart gebracht. Voor de verwijdering van sommige borden was een verkeersbesluit nodig dat het college dus deze week heeft genomen.

De politie heeft ingestemd met de plannen.