25 kilometer zonnebloemen langs akkers in de gemeente

0
(foto: LochemsNieuws)

GORSSEL/LOCHEM – De komende zomer zie je op veel plaatsen in de gemeente Lochem door de zonnebloemen de mais niet meer. Zo’n 45 boeren en 11 loonwerkers hebben in totaal 25 kilometer zonnebloemzaad in de randen van akkers gezaaid. Het laatste stukje werd vrijdag ochtend in Gorssel met enige ceremonieel gezaaid. Het motto: ‘Zonnebloemen voor Boer, Bij en Burger’.

Dat laatste stukje betrof het land van Hennie Wijnbergen die zijn bedrijf aan de Gorsselse Enkweg heeft liggen. Erik Koldewey van de Innovatie Coöperatie gaf daar uitleg over het project en liet betrokkenen aan het woord over hun insteek. Hij meldde onder meer dat er meer aanmeldingen van boeren waren als dat er dit jaar kunnen deelnemen.

Beeldvorming

Een deel van het verhaal ging over de beeldvorming waardoor de landbouw als geheel wat onder maatschappelijke druk komt te staan. Dat boeren worden aangesproken op het landschap is volgens Koldewey niet vreemd. ,,De sector heeft 70 procent van het Nederlandse landschap in beheer. En ook boeren vragen zich af hoe je insecten kunt helpen, maar liefst zodanig dat de bedrijfsvoering rendabel blijft.”

Zonnebloemen zijn daarvoor een goede oplossing omdat deze populair zijn bij veel insecten zoals bijen, hommels en vlinders. En aan het einde van de zomer kunnen ze gewoon met de mais worden meegehakseld met de mais en zo als veevoer dienen.

lees verder onder de foto…

(foto: LochemsNieuws)

Vergrootglas

Boer Hennie Wijnberger deed vorig jaar ook al mee en zei dat hij ook toen al niet lang hoefde na te denken. ,,Het is een mooi initiatief. Laagdrempelig en goed voor de biodiversiteit. De landbouw ligt momenteel onder een vergrootglas en iedereen heeft er een mening over. Via dit project kunnen we laten zien dat we wel degelijk oog hebben voor het landschap om ons heen.”

Aanjager

De gemeente Lochem levert een financiële bijdrage aan het project. Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei dat de landbouw erg belangrijk is voor de gemeente Lochem. Niet alleen qua oppervlakte maar ook als economische peiler. ,,In de landbouwsector wordt heel veel samengewerkt en dat leidt regelmatig tot goeie ideeën. En innovaties hebben soms een zetje nodig. Dat is precies wat we in dit geval doen. Het is niet onze bedoeling om structureel bij te dragen. We willen aanjager zijn. Daarna moet de sector het zelf doen”, aldus Groot Wesseldijk.

Druppel

Zijn collega-wethouder Henk van Zeijts, die onder meer over biodiversiteit gaat, sprak van een goede stap. ,,Ecologen in mijn partij (GroenLinks -red.) vinden het slechts een druppel op een gloeiende plaat. Zij vinden dat je insecten niet zozeer in de zomer maar juist door de winter moet helpen. Zo steek ik er niet in. Dit is een prima eerste stap.”

Bijen

Vertegenwoordigster Annelies Hijink van de plaatselijke bijenhouders zorgde voor een ‘weetje’ die menigeen verraste. Nederland kent zo’n 360 soorten bijen, waarbij de hommels zijn meegeteld. Zij beaamde het verhaal van Henk van Zeijts. ,,Voor insecten is er vooral na de zomer weinig te halen.” Volgens haar is het belangrijk om te monitoren wat de zonnebloemranden nu echt betekenen voor de insecten. Ze riep mensen die daarbij willen helpen op om zich te melden.

Ondergewas

De bijenhoudersvereniging bracht ook de ondergewassen ter sprake. De woordvoerder van landbouworganisatie LTO haakte hierop in door erop te wijzen dat met name biologische boeren succesvol experimenteren met klaver als ondergewas. Volgens hem is dit ook interessant voor de ‘gewone’ boer en goed voor de insectenstand.

De Rabobank verraste de Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt met een bedrag van 10.000 euro. Ook dat geld is bedoeld om de leefomgeving voor insecten te verbeteren.

lees verder onder de foto…

(foto: LochemsNieuws)

Laatste zaadjes

Loonwerker Gerrit Boschloo uit Gorssel bracht de laatste zonnebloemzaden (machinaal) in de grond van een akker van boer Wijnbergen. Daarna mochten de direct betrokkenen het door ForFarmers beschikbaar gestelde zaadjes eigenhandig in de grond duwen en deze met kleurrijke gieters (rijkelijk) van water voorzien.