VVD-vragen over opheffing geheimhouding kosten kazerne Almen

0
Afbeelding ter illustratie (*Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay)

ALMEN/LOCHEM – De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college over het opheffen van de geheimhouding van de bouwkosten van de nieuwe brandweerkazerne voor Almen. De liberalen wijzen erop dat die geheimhouding 2 jaar geleden door de raad is ingesteld en dat ook alleen de raad deze weer  kan opheffen.

Inzicht

In oktober 2017 werd besloten om geheimhouding te leggen op financiële overzichten voor de nieuwbouw. Door het geheim te houden konden de raadsleden inzicht krijgen in de opbouw van het krediet dat het college van B&W vroegen aan diezelfde raad. Geheimhouding van dat soort informatie is niet ongebruikelijk, omdat het anders wel heel gemakkelijk wordt voor bouwbedrijven om offertes te maken die aansluiten bij het beschikbare budget.

Vragen

Twee weken geleden stond de brandweerkazerne voor Almen weer op de agenda, naar aanleiding van een onderzoek naar nieuwbouwlocatie aan de Dorpsstraat, net buiten de kern van Almen. Tijdens die vergadering werden enkele vragen gesteld die niet ter plekke beantwoord konden worden. B&W zegden een nieuw memo toe met de antwoorden.

Openbaar

Dit memo verscheen vorige week en tot verbazing van de VVD wordt hierin de geheim geachte opbouw van het krediet geopenbaard. De raadsmemo is openbaar en voor iedereen te lezen op de website van de gemeente. In het overzicht zijn onder meer de geraamde kosten van sloop, nieuwbouw en inrichting van het terrein te vinden.

Raad gepasseerd

De VVD wil nu van het college weten waarom deze geheime gegevens aan de openbaarheid zijn prijsgegeven. Volgens de gemeentewet kan alleen de raad de geheimhouding opheffen. De fractie zoekt antwoord op de vraag waarom de raad is gepasseerd.

Fout

Overigens was een van de vragen uit de vergadering van 7 oktober of geheimhouding nog zinvol is en wat de raad moet doen om die geheimhouding op te heffen. Uit het antwoord van het college, in de memo van vorige week, kan worden afgeleid dat het college een fout heeft gemaakt door het overzicht prijs te geven.

Het college schrijft letterlijk:
‘Indien blijkt dat de beoogde locatie geschikt is voor de realisering van een brandweerkazerne en uw raad ermee instemt om te proberen tegen redelijke kosten te bouwen, kan een aanbestedingstraject worden uitgezet. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat aanbiedingen gebaseerd worden op het budget en de onderbouwing middels financiële gegevens, is het niet raadzaam om veel (financiële) informatie openbaar te maken. Dit kan kostenverhogend werken. Ons college adviseert uw raad deze geheimhouding niet op te heffen en uitsluitend de informatie die wij middels dit memo aan u verstrekken mee te wegen in uw beeldvorming.’

Ontwikkelingen

De in dit citaat genoemde (financiële) informatie is dus op hetzelfde moment door het college zelf gedeeld. Overigens lijkt het gezien de verstreken tijd van twee jaar en de marktontwikkelingen uitgesloten dat sloop en nieuwbouw tegen de toen geraamde kosten kan worden gerealiseerd.

Snelle beantwoording

De VVD neemt het kennelijk hoog op, want de fractie schrijft: ‘Gezien de ernst van de situatie dringt de fractie van de VVD aan op zeer snelle beantwoording!’

Wat de consequenties zijn als het college schending van geheimhouding in de schoenen kan worden geschoven, is onduidelijk. Als raadsleden dit doen is er sprake van een misdrijf. In de regel doet de college een voorstel aan de raad om geheimhouding op te leggen dan wel op te heffen. Maar dit moet door een raadsbesluit worden bekrachtigd.

LochemsNieuws zet dinsdag vragen uit bij het college van B&W, om in ieder geval duidelijk te krijgen of er sprake is van een fout of dat er een andere gedachte achter deze ‘openbaring’ zit.