Vogelgriep op pluimveebedrijf in Eefde

0
Vervoersverbod (foto: archief)

EEFDE/LOCHEM – Dinsdag (8 februari) is op een pluimveebedrijf in Eefde vogelgriep (H5) vastgesteld. Gevolg is dat de 6000 kippen van het bedrijf moesten worden geruimd. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve heeft persoonlijk contact gehad met de eigenaren en zijn medeleven betuigd.

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 14 bedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt. De zone van 10 kilometer omvat onder meer de gehele bebouwde kom van Lochem en nagenoeg de gehele rest van de gemeente. Verder vallen onder meer het noordelijke deel van de gemeente Bronckhorst (inclusief Vorden), Zutphen, Warnsveld, Brummen, Voorst, Wilp en delen van de gemeente Deventer (inclusief Bathmen) de vervoersbeperkende maatregelen.

Hieronder een kaart van het gebied waarbinnen vervoersbeperkingen van kracht zijn.
(lees verder onder de afbeelding)

kaart van het gebied
De onderstaande informatie is letterlijk overgenomen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Vervoersverbod

Een vervoersverbod geldt voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht. In het gebied is het onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen. Zo het verboden bedrijven of plekken met risicovogels te, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.Ook is de landelijke ophok- en afschermplicht is onverminderd van kracht.

Voor wie geldt de ophok- en afschermplicht?

De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels. Deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Er geldt een afschermplicht voor particulieren die hoenderachtigen/kippen en (sier)watervogels en loopvogels houden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor risicovogels in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen. Ook voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht.

Wilt u meer weten over hoe u uw op de beste manier afschermt? Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Eefde wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen delen wij via onze kanalen. U kunt ook de online kanalen van het ministerie van LNV volgen voor actuele informatie.

Documenten

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die zo nu en dan bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten zoals duiven en zwanen voorkomt. Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen onder wilde watervogels, ook in Nederland. Deze watervogels zijn de natuurlijke bron van de virussen die vooral onder pluimvee vogelgriep kunnen veroorzaken. Sommige van deze virustypen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels. Dit heet hoogpathogene vogelgriep. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen (laagpathogene vogelgriep).

Landelijke maatregelen

Al sinds 21 oktober 2021 gelden algemene landelijke maatregelen tegen vogelgriep voor bedrijven en hobbyhouders. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle actuele landelijke maatregelen. Er geldt een landelijke ophokplicht voor pluimveehouders en een landelijke afschermplicht voor hobbyhouders.

Afschermplicht hobbyhouders sinds 26 oktober 2021

Bent u hobbyhouder? Dan geldt sinds 26 oktober 2021 een afschermplicht. Vanwege uitbraken van vogelgriep moet u verplicht uw pluimvee (kippen), watervogels en loopvogels afschermen. U moet dan voorkomen dat uw dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dat kan op allerlei manieren. Op www.nvwa.nl vindt u een filmpje waarop voorbeelden van goed afschermen te zien zijn.

Ik heb dode (water)vogels gevonden.
Bij wie kan ik dit melden?

Hebt u:

  • Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)
  • Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer 045 – 54 63 188
  • Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Wat zijn de risico’s van vogelgriep bij mensen?

Vogelgriep bij mensen komt bijna niet voor. Alleen door direct contact met besmette dieren kun je vogelgriep oplopen. Meestal zijn dit de mensen die de dieren verzorgen of mensen die betrokken zijn bij ruimingen. Deze mensen hebben inmiddels medicijnen gekregen van de GGD. Bent u in aanraking geweest met zieke dieren en hebt u toch klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de GGD-Twente, afdeling infectieziekten.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM: Vragen en antwoorden vogelgriep