Veel vuurwerkafval ingeleverd in gemeente Lochem

0
In Epse werd hard gewerkt om vuurwerkafval op te ruimen (foto: Circulus/PR)

LOCHEM/GORSSEL – Zo’n 800 zakken met vuurwerkafval leverde de inzamelingsactie van begin deze week op in de gemeente Lochem. Dat zijn 100 zakken meer dan tijdens de actie van 2020, maar het gewicht van alle verzamelde afval daalde wel. Dat heeft vermoedelijk te maken met het soort vuurwerk dat mag worden verkocht.

Circulus meldt dat er vooral veel dozen werden opgeruimd en minder klein en zwaarder afval. Het vuurwerk dat sinds 2020 niet meer mag worden verkocht bestond vaak uit zwaarder materiaal.

Zware metalen

Circulus veegt na de jaarwisseling de straten om de laatste resten te verwijderen. Hierdoor wordt niet alleen straatvuil gestreden, maar het voorkomt ook verstopte goten. Vuurwerkafval bestaat voornamelijk uit plastic en karton met papier. Dit is vermengd met onverbrande stoffen en zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon. Opruimen voorkomt dat schadelijke stoffen in de bodem en het oppervlaktewater terecht komen.

Circulus nam het door inwoners ingezamelde afval op 8 plekken in de gemeente in ontvangst. Iedere ingeleverde vuilniszak was goed voor een tegoedbon voor een zak patat bij lokale patatbakkers. Circulus meldt dat kinderen, jongeren en toch ook aardig wat ouders in de weer waren om de straten en trottoirs schoon te maken.

Opruimen hoort erbij

De actie ‘Friet voor vuurwerk’ wordt jaarlijks georganiseerd door Circulus en Stichting Welzijn Lochem. Vrijwilligers namen de zakken aan en deelden de bonnen uit. Twee jaar ging de actie niet door vanwege lockdowns en een vuurwerkverbod. ‘Maar de organisatie, vrijwilligers en ook inwoners pakten de schoonmaakactie zonder problemen weer op’, zo constateert Circulus tevreden. ‘Opruimen hoort erbij’, aldus de afvalinzamelaar. Die slogan wordt door veel inwoners onderschreven.

Ook in Lochem werd vuurwerkafval opgeruimd (foto: Circulus/PR)