Subsidiepot sportactiviteiten Lochem nog niet leeg

0
(foto: pixabay.com)

LOCHEM – De subsidiepot voor activiteiten van sportverenigingen in de gemeente Lochem is nog altijd niet leeg. Het gaat om activiteiten die nog dit jaar worden gehouden en die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Samenwerking
De subsidieregeling Maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 wil sportclubs aanzetten tot samenwerking met andere maatschappelijke organisaties zoals zorginstellingen of welzijnswerk. Dat kan bijvoorbeeld een sportactiviteit zijn voor mensen met een beperking, waarbij wordt samengewerkt met een zorginstelling.

Geld over
Dit jaar hebben 14 sportverengingen al gebruik gemaakt van de regeling maar het potje is nog altijd niet leeg. Nieuwe aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘wie het eerst komt…’ Wie een aanvraag wil indienen moet rekening houden met een verwerkingstijd van 6 weken.

2017
Sportverenigingen die subsidie willen aanvragen voor activiteiten in de periode van januari tot en met juni 2017 kunnen die voor 1 oktober 2016 aanvragen.

Meer informatie over de regeling staat op de website van de gemeente. Aanvragers kunnen hun plan eerst bespreken met de verenigingsondersteuner van de Sportraad, via vo@sportraadlochem.nl.