Home Energie ‘Stroomnet kan meer zonnedaken aan door slimme oplossingen’

‘Stroomnet kan meer zonnedaken aan door slimme oplossingen’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/ARNHEM – De roep om meer zonnepanelen op grote (agrarische) daken is, ook in de gemeente Lochem, groot. De capaciteit van het bestaande elektriciteitsnetwerk is een groot probleem. Terugleveren aan het net is hierdoor op piekmomenten niet mogelijk. Onderzoek in de Achterhoek wijst uit dat er slimme oplossingen zijn die meer grote zonnedaken mogelijk maken.

Enkele oplossingen zijn: zogeheten ‘onderdimensionering’ van de omvormer, een oost-west opstelling van de panelen in plaats van zuid, opslag in een accu, en het combineren van zonnepanelen met een kleine windmolen op dezelfde aansluiting. Het onderzoek werd uitgevoerd door Agem – voluit de Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij – in opdracht van de provincie Gelderland.

Zonnige agrariërs

Tijdens het onderzoek zijn een aantal bestaande oplossingen op een rij gezet. In de rapportage ‘Zonnige Agrariërs in de Achterhoek’ staan voorbeelden uit de regio. Verschillende situaties zijn financieel doorgerekend. De gepresenteerde slimme oplossingen zijn nu al toe te passen. Hierdoor wordt het net efficiënter gebruikt waardoor meer  Achterhoekers ook duurzame energie kunnen opwekken. Opvallend is dat de financiële impact van de aangedragen oplossingen vaak relatief gering is.

Andere, wat minder effectieve oplossingen, zijn het kleiner maken van een bestaande aansluiting of het maximaal opwekken via een kleinverbruikaansluiting (3x80A). Voor de laatste wordt – ook al is dat niet verplicht- geadviseerd om vooraf altijd bij de netbeheerder naar beschikbaarheid voor aansluiting op het net te informeren.

Congestie

In een persbericht schrijft de provincie Gelderland problemen met de netwerkcapaciteit, dat ook wel congestie wordt genoemd, een tijdelijk probleem is. Opwaardering gaat echter langzaam en kent ook grenzen, voornamelijk door de maatschappelijke kosten. Regionaal kampt Liander al langer van congestie. Maar ook beheerder TenneT van het hoofdnetwerk geeft aan dat er grenzen zijn aan de capaciteit. Dat heeft gevolgen voor de Achterhoek: nieuwe grote bedrijfsdaken kunnen geen stroom terugleveren aan het net.

Lokaal gebruik

In de rapportage van Agem wordt ook het lokaal gebruik van de opgewekte energie genoemd. Dat is niet nader onderzocht maar kan in de toekomst een goede oplossing zijn om het openbare netwerk te ontlasten. Te denken valt aan directe levering aan omliggende gebruikers of het elektrificeren van lokale processen, vervoer of verwarming waarbij gas of fossiele brandstof wordt vervangen door elektriciteit. Het op intelligente wijze aan elkaar koppelen van vraag en aanbod is daarbij essentieel.

Verder wordt de mogelijkheid genoemd om met lokaal opgewekte elektriciteit duurzame gassen te produceren. Groene waterstof is daarvan de bekendste. Het kan dienen als opslag of worden ingezet als brandstof. In Lochem staat een proef op stapel waarbij villa’s in de wijk Berkeloord worden verwarmd met waterstof.

Over Agem

Agem is een energieloket voor negen gemeenten in de Achterhoek, waarbij ook lokale energiecoöperaties zijn betrokken. Lochem hoort daar overigens niet bij, omdat het is aangesloten bij de Cleantech Regio. De buurgemeenten Berkelland en Bronckhorst zijn wel aangesloten bij Agem.

Het genoemde rapport ‘Zonnige Agrariërs in de Achterhoek’ is op te vragen via www.agem.nl/zaa