Groot symfonisch projectorkest voor en door jongeren

0
Rob Kaptein is een van de muzikale leiders van het Free Music Orchestra (foto: André Roodhuizen/PR)
LOCHEM/ZUTPHEN – Het Free Music Orchestra is erop gericht om, na alle coronabeperking, jongeren (13-25 jaar) elkaar te laten ontmoeten en samen muziek te laten maken. Zelfs voor wie geen instrument bespeelt zijn er rollen weggelegd zoals in de op- en afbouwcrew, voor de verslagging op foto en film, PR en organisatie. De repetities monden begin 2022 uit in een aantal bliksemoptredens in onder meer Lochem.
Wie al een aantal jaar speelt bij een harmonie, fanfare, brassband, strijkensemble, jeugdorkest of band speelt kan meedoen. Ook een aantal jaren muziekles is voldoende.
Gezocht worden houtblazers, koperblazers, strijkers, harpen en slagwerkers.
Aanmelden kan op www.freemusicorchestra.nl.

Contact maken

Op 16 en 17 oktober wordt het eerst repetitieweekend gehouden. Tijdens de repetities, workshops en gezamenlijke maaltijden leren de jongeren elkaar kennen en is er ruimte om echt contact te maken. Dat hebben met name jongeren lange tijd moeten missen. Na de herfstvakantie volgen de andere repetities en in januari 2022 een de genoemde tournee met bliksemoptredens in Lochem, Zutphen, Apeldoorn, Deventer en omgeving. Het repertoire varieert van Lady Gaga tot de 9e van Beethoven.

Vrijheid

Het thema van deze eerste editie is ‘Vrijheid’. Het afgelopen jaar heeft dit thema een hele nieuwe inhoud gekregen, zeker ook voor jongeren. Door samen muziek te maken kunnen zij zich weer vrij voelen, zo is de gedachte. Tijdens de workshops en maaltijden hebben wordt het thema besproken en op de locatie waar uiteindelijk wordt opgetreden wordt ook aandacht besteed aan vrijheid.
Via Buddy to Buddy wordt contact gelegd met Nieuwe Nederlanders, om te horen hoe zij op zoek zijn gegaan naar vrijheid. Deze integrale aanpak van het project was voor de provincie Gelderland aanleiding om Free Music Orchestra financieel te ondersteunen.

Muzikale leiding

De muzikale leiding is in handen van Rob Kaptein, dirigent, klarinettist en bevlogen muzikant en Jaap van Elst, artistiek leider en violist, die de strijkers zal coachen. Sinds mei 2021 maken ook jongeren deel uit van de kerngroep die alles bedenkt, vormgeeft en uitvoert. Naast de provincie Gelderland steunen Leefbaarheidsalliantie Gelderland, Muzehof centrum voor de Kunsten en de gemeente Zutphen Free Music Orchestra.
Het is de bedoeling om elk jaar een orkestproject op poten te zetten, waarbij telkens aansluiting wordt gezocht bij de actualiteit.