‘Stoppen met gescheiden inzameling PMD-afval is duurder’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Stoppen met het gescheiden inzamelen van PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) en dit achteraf uit het restafval laten halen zorgt voor hogere kosten. Dit blijkt uit een evaluatierapport over de afvalinzameling in de gemeente Lochem. 

De gemeente doet het qua scheiding bovengemiddeld goed en het kostenniveau is gemiddeld. Wel is sprake van een forse kostenstijging, maar dit wordt vooral veroorzaakt door factoren waarop de gemeente geen invloed heeft.

Met name de vaste kosten per huishouden zijn de afgelopen jaren fors gestegen. In 2016 bedroeg het vastrecht 93 euro per jaar en dit jaar is dit 177 euro. Bijna een verdubbeling. Dit is met name wrang voor mensen die hun afval heel goed scheiden. Ondanks hun inspanningen zien ze de kosten stijgen in plaats van dalen.

Nascheiding PMD

Bij zogeheten ‘nascheiding’ van PMD gooien de inwoners plastic, blik en drinkpakken in de grijze container. Dit wordt er dan voor verbranding van het restafval zoveel mogelijk uitgevist door een verwerkingsbedrijf. Naast hogere kosten druist nascheiding in tegen het beleid om inwoners bewust met hun afval te laten omgaan en scheiding aan de bron via prijsprikkels te bevorderen.

In het restafval zit overigens nog een gedeelte PMD – gemiddeld 6 kilo per jaar – en dit kan er via nascheiding alsnog worden uit gehaald. Dit leidt dan in ieder geval tot duurzaamheidsvoordelen.

Minder restafval

De evaluatie kwam er op verzoek van de gemeenteraad. Wethouder Henk van Zeijts is blij met de uitkomsten van de evaluatie: “Uit de evaluatie blijkt dat de doelen die de raad gesteld heeft, voor het grootste deel zijn gehaald. Doordat inwoners hun afval meer en beter scheiden, daalde de hoeveelheid restafval van 116 kg per inwoner in 2016 naar 95 kg in 2019.”

“Dat betekent dat we met zijn allen 81% van het huishoudelijk ‘afval’ niet als restafval, maar gescheiden aanbieden. Dat gebeurt via huis-aan-huisinzameling maar ook via verzamelcontainers voor restafval, oud papier, PMD, glas, textiel en luiers. Zo kunnen inwoners op verschillende manieren gemakkelijk herbruikbare grondstoffen scheiden. In vergelijking met andere gemeenten zitten de kosten die wij hiervoor rekenen op een gemiddeld niveau.”

Nieuw beleidsplan

De uitkomsten van de evaluatie worden betrokken bij het opstellen van een nieuw afval- en grondstoffenbeleidsplan voor de periode 2021-2024. In juni kunnen inwoners via Spreekt een vragenlijst over de afvalinzameling invullen. Daarin gaat het onder andere over de manier van inzamelen, service en kosten. De uitkomsten daarvan en van het debat in de raad over het terugbrengen van de kosten gaan mee in het nieuwe plan. Het nieuwe beleidsplan wordt in het najaar van 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.

Nog wat te winnen

Er is nog wel wat te winnen als het gaat om het scheiden van herbruikbare grondstoffen. In de grijze container zitten nog vrij veel van deze stoffen. Met name GFT-afval komt nog (te) vaak in het restafval terecht. Maar ook papier, plastic, tapijt en textiel worden worden daar nog veel in aangetroffen. Bij een een optimale scheiding zou per inwoner nog 14 kilo restafval overblijven. Dat is een eind in de richting van de gemeentelijke doelstelling om in 2030 uit te komen op 10 kilo restafval.

Het gehele evaluatierapport is HIER te lezen (pdf-bestand op de website van de gemeente Lochem)