Start vernieuwende inburgering in Het Stadshuus

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Op 1 september zijn 7 deelnemers in onze gemeente gestart met hun inburgering. De manier waarop is uniek te noemen. Zij gaan 4 dagen aan de slag om de Nederlandse taal te leren. Afgewisseld met praktijk gericht leren. Het doel is om deel te kunnen nemen aan de Lochemse samenleving. De cursus en trainingen worden gegeven door Interbeek Support.

Daar sta je dan. In je nieuwe ‘thuis’. Je spreekt de taal niet en weet niet hoe het allemaal werkt. Statushouders worden hierin begeleid door Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Naast de asielprocedure, de huisvesting, het wennen en alle organisatorische zaken, komt het leren van de taal.

Soms zijn deze mensen in het geboorteland niet eens naar school geweest. Nu zijn statushouders zelf nog verantwoordelijk om een school te vinden, de taal te leren en de inburgering af te ronden. Vaak op een school buiten de regio waar hij of zij verblijft, voor enkele dagdelen in de week. Daar komt dan nog de reistijd bij. Om dit te combineren met (betaald) werk, blijkt lastig.

Pilot

Wat is er nodig om de statushouder mee te laten doen in de Lochemse samenleving? Samen met de gemeente Brummen heeft Lochem een pilot in gang gezet om antwoord te krijgen op deze vraag. Dit als onderdeel van de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. Deze wet gaat in op 1 juli 2021. Gemeenten hebben vanaf dan de regie over de inburgering en het meedoen in de gemeenschap. Met deze pilot wordt er alvast ervaring opgedaan met deze nieuwe taken.

Meedoen in de samenleving

Het doel is dat ook deze inwoners zichzelf kunnen redden en hun weg weten te vinden. Juist door nu in te zetten op kleinere groepen, lokaal en in samenwerking met de partners gaan we kijken wat dit betekent. Zowel voor de statushouder als voor de gemeente. Zien we een verbetering in taalniveau? Is de stap naar werk te maken? Kunnen we lokale bedrijven en organisaties beter aan laten haken?

Netwerk

De gemeente werkt hierin samen met ’t Baken, Vluchtelingenwerk, Stichting Welzijn Lochem, het Taalhuis en Interbeek Support. We gaan kijken hoe deze vorm van begeleiding ervaren wordt door de statushouders en andere betrokkenen. Ook kijken we naar de effectiviteit.

Contact

Wie nieuwsgierig is geworden of denkt iets voor deze inwoner te kunnen betekenen kan contact opnemen met projectleider Majella Schreurs. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0573 – 28 93 49. Of mail naar m.schreurs@lochem.nl. Met haar kan een afspraak worden gemaakt om een keer kijkje te komen nemen en kennis te maken.