Start inspraak inpassingsplan verlegging Nettelhorsterweg

0
De nu nog smalle Nettelhorsterweg, gezien door een verkeerscamera van de provincie (opname woensdag 12/6, 21u)

LOCHEM/ARNHEM – Vanaf donderdag 13 juni tot en met 24 juli kan worden gereageerd op het ‘ontwerp-inpassingsplan Verlegging N825 Nettelhorsterweg. Hierin wordt het verleggen van de kruising van N825 (Nettelhorsterweg) en N346 (Goorseweg) geregeld. Dit maakt de verbreding van de Nettelhorsterweg mogelijk zodat deze voldoet aan de landelijk richtlijnen.

Het plan ligt ter inzage in het Provinciehuis in Arnhem, in het gemeentehuis van Lochem en is digitaal te bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 13/6). Daar is het plan te vinden door in de viewer het plannummer: NL.IMRO.9925.IPN825Lochem-ON01 in te voeren. Ook is een inloopavond gepland (zie hieronder).

Kruising verplaatst

Volgens het plan wordt de kruising verplaatst in noordoostelijke inrichting, om de verbreding van 6 naar 7,5 meter mogelijk te maken. Dit plan loopt vooruit op regulier groot onderhoud aan de N825 dat staat gepland voor 2020.

Landgoed Nettelhorst

Uitgangspunt bij het verplaatsen van de kruising is het behoud van het oorspronkelijke karakter van landgoed Nettelhorst. De oorspronkelijke bomenlaan blijft behouden door een nieuw tracé aan te leggen aan de oostzijde van de bomenlaan. Om daar ruimte te krijgen voor het verbreden van de weg, wil de provincie 113 jonge zomereiken aan de zuidkant kappen. Ook wordt de oorspronkelijke historische structuur van het landgoed hersteld. Om het landschap te versterker worden 263 nieuwe bomen geplant.

Inloopavond: 20 juni

Op donderdag 20 juni wordt tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij de Melktap aan de  Nettelhorsterweg 21 in Geesteren. Daar is het ontwerp-inpassingsplan in te zien. Ook kunnen hier vragen worden gesteld. De bijeenkomst heeft een informeel karakter, er is geen algemeen gedeelte. Aanmelden is niet nodig.

Reactienota

Reacties op het plan worden beantwoord en gebundeld in een reactienota. Het definitieve inpassingsplan dat hierna – eventueel met aanpassingen – wordt opgesteld wordt naar verwachting in het najaar voorgelegd aan Provinciale Staten.

Schakel richting A1

De Nettelhorsterweg vormt een belangrijke schakel tussen de A1 en de N18 bij Groenlo en Neede. De weg vormt de ontsluiting van het regionale bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo richting A1. Het nog ontbrekende deel van de rondweg Lochem, inclusief een nieuwe brug over het kanaal, vormt uiterlijk in 2023 het sluitstuk. De aanpassing van de kruising en de verbreding van de eerste 2 kilometer van de Nettelhorsterweg moet dan al klaar zijn.

Eerder werd al bekend dat de huidige Goorseweg, tussen de kom Lochem en Intratuin, een soort van parallelweg wordt. Het gedeelte van de rondweg tussen de nieuwe kanaalbrug en de kruising met de Nettelhorsterweg wordt ten zuiden van de huidige Goorseweg aangelegd.

Proeftuin Nettelhorsterweg

Een burgerinitiatief van een aantal bewoners is uitgegroeid tot Proeftuin Nettelhorst. Bewoners, overheid, onderwijs en organisaties werken hierin samen om het gebied te verbeteren op allerlei manieren. In de Proeftuin wordt gewerkt aan een slimme weg én aan duurzame energie, kringloopeconomie en een mooi landschap. Zo zijn er ideeën over bijvoorbeeld het aanleggen van een zogeheten geluidsrail waarmee geluid en fijnstof wordt opgevangen én die bovendien mooi past bij het landschap.

Reageren

Wie wil reageren op het plan kan HIER vinden hoe dit moet.