Scholen, horeca en sportclubs per direct op slot

0
Foto ter illustratie

LOCHEM – Alle scholen, horecabedrijven en sportclubs moeten op slot. Dat heeft de overheid in overleg met medische- en onderwijsorganisaties besloten. Ook de kinderopvang sluit. Maar scholen en opvanglocaties blijven open voor de opvang van kinderen met ouders die in werken in vitale functies en sectoren. Te denken valt aan zorgmedewerkers, politie- en brandweermedewerkers. (Lijst onderaan dit bericht…)

Dit hebben de ministers Bruins (Medische Zorg & Sport) en Slob (Onderwijs) zondag om 17.30 uur bekend gemaakt. Opmerkelijk is dat de maatregel volgens de bewindslieden om 18.00 uur ingaan. Wat dat betekent voor mensen die al in een restaurant aan het diner waren begonnen is onduidelijk.

Houd afstand: Alle Nederlanders worden opgeroepen om overal enige afstand tot elkaar bewaren, zoals in winkels. Als richtlijn kan anderhalve meter worden aangehouen.

De maatregelen gelden tot en met 6 april. De al eerder genomen maatregelen voor hogescholen en universiteiten worden verlengd tot die datum.

Docenten hard nodig

Onderwijspersoneel en medewerkers in de opvang die gezond zijn worden gewoon op hun werk verwacht. Ze zijn nodig om kinderen van ouders in vitale beroepen op te vangen en waar mogelijk leerlingen die thuis zitten op afstand te begeleiden.

Het Staring College in Lochem was al begonnen met het uitbreiden van de ICT-mogelijkheden om thuis werken en leren stapsgewijs uit te breiden, zo blijkt uit een bericht op de website van de school. Welke technische mogelijkheden basisscholen hebben om les op afstand te geven is onbekend.

Hieronder de officiële lijst met vitale beroepen en processen (bron: Rijksoverheid.nl):

Vitale sectoren

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie
 • Olievoorziening
 • Internet en datadiensten
 • ICT/Telecom
 • Internettoegang en dataverkeer
 • Spraakdienst en SMS
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Inzet defensie