Achter de schermen bij de politie: Coördinator jeugd en huiselijk geweld

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

Dit bericht is afkomstig van onze mediapartner LokaalGelderland.nl
LOCHEM – Waar denk je aan als je het woord politie hoort? Vast aan al die politiemensen die je op straat ziet of bij je thuis komen voor het opnemen van een aangifte. Maar er is meer dan dat. Naast het ‘blauw’ op straat, werken er heel veel mensen ‘achter de schermen.’ Maar wat doen deze mensen nu eigenlijk? Wie zijn ze, welke taken hebben zij ect. De politie Lochem neemt je graag mee om een ‘kijkje’ te nemen ‘achter de schermen’ hoe nou zo’n dag van een medewerker eruit ziet.

Deze week neemt Rien Siebelink je mee in zijn dagelijkse werkzaamheden als coördinator jeugd en huiselijk geweld

Het werk van een coördinator jeugd en huiselijk geweld
Mijn naam is Rien Siebelink en ik werk bijna 40 jaar bij de politie. Ik heb verschillende functies gehad binnen de politie, zoals algemene politiedienst, recherche, jeugd en zeden. Op dit moment werk ik als coördinator jeugd en huiselijk geweld in het team IJsselstreek en daarnaast ben ik politievertegenwoordiger in het Veiligheidshuis.

Voor mijn werk met betrekking tot jeugd betekent dit dat ik dagelijks het dagrapport lees en extra aandacht heb voor jongeren tot 24 jaar. De politiële jeugdtaak is erop gericht om te voorkomen dat jeugdigen in de criminaliteit terecht komen en als ze in de criminaliteit terecht zijn gekomen deze carrière te onderbreken.

Denkwijze
De denkwijze bij de politie is dat met het overgrote deel van “onze” jongeren niets aan de hand is en dat deze met weinig of zonder problemen opgroeien. Voor een kleine groep is het helaas zo dat door een voorval in hun jonge leven dit een dusdanige impact heeft gehad, dat ze daardoor grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen, strafbare feiten plegen. Samen met mijn collega’s en partners zullen we hulp aanbieden en daarmee proberen dit ingrijpende voorval te helpen verwerken zodat er weer ruimte is voor het opgroeien in een prettige omgeving.

Huiselijk geweld
Mijn coördinerende werkzaamheden van de aanpak van huiselijk geweld vertoont veel gelijkenis met de werkzaamheden rond de jeugdaanpak. Doel is het huiselijk geweld te stoppen. Ook lees ik voor mijn werk dagelijks het dagrapport. Onder huiselijk geweld wordt globaal verstaan, fysiek / psychisch geweld in de relationele sfeer. Het overgrote deel van gezinnen leeft in harmonie met elkaar en de eventuele kinderen groeien op in een prettig klimaat. De ouders / partners hebben de keus gemaakt samen hun leven in te richten en te gaan samenleven omdat er sprake zal zijn van houden van, en elkaar erg aardig vinden, en mogelijk komen hier dan kinderen uit voort.

Problemen
Door een ingrijpend voorval op dit gezinssysteem kan deze harmonie ernstig worden verstoord wat huiselijk geweld tot gevolg heeft. Je kunt dan denken aan het overlijden van een gezinslid, het verliezen van een baan, schuldenproblematiek, ziekte enz. De problemen kunnen dan weer leiden tot bijvoorbeeld agressief gedrag, middelen gebruik.

Ook in dit geval probeer ik samen met mijn collega’s en partners een oplossing te bieden voor de ontstane problemen en zal het geweld over het algemeen stoppen.

Als er sprake is van zeer ernstige / Multi problematiek , dan heb ik de mogelijkheid om op te schalen naar het Veiligheidshuis, waar het probleem met partners wordt besproken om tot een oplossing te komen.

Repressief
Voor de volledig- en duidelijkheid merk ik tot slot nog op dat de hoofdtaak van de politie het repressief optreden is. Voor de aanpak van de politiële jeugdtaak en huiselijk geweld betekent dat overigens niet dat strafrecht in deze ketenaanpak een hoofdrol vervult, als dit niet nodig is. Door gebruik te maken van de wettelijke strafrechtelijke mogelijkheden kan wel een hulptraject in een gedwongen kader worden aangeboden.