Schakelstation Liander in Gorssel wordt verdiept aangelegd

0
Artist impression van de beoogde landschappelijke inpassing van het schakelstation in Gorssel.

GORSSEL – Liander begint naar verwachting in april met de bouw van de schakelstation aan de Groeneweg bij Gorssel. Door deze verdiept aan te leggen wordt de impact op het landschap beperkt. Na de bouw wordt het station landschappelijk ingepast in de omgeving.

Meegepraat
Het schakelstation is nodig om de komende 50 jaar een stabiele elektriciteitsvoorziening te garanderen. Omwonenden en de dorpsraad Gorssel hebben meegepraat over hoe het schakelstation het beste in het landschap past. De verdiepte aanleg is een van de wensen die naar voren kwam.

Inpassing
Na de bouw begint de landschappelijke daadwerkelijke landschappelijke inpassing. Er is een onderzoek naar de financiële haalbaarheid en de veiligheid gedaan. Tijdens twee sessies in augustus en september met omwonenden en de Vereniging Dorpsraad Gorssel kwam het ontwerp (zie foto) voor de landschappelijke inpassing tot stand.