Ruilverkaveling Lochem klaar voor herstart

0
Het verkavelingsgebied Lochem-Noord. De focus ligt in eerste instantie op het blauw gemarkeerde gebied ((bron: LTO-Noord)

LOCHEM – In de driehoek Lochem, Harfsen, Almen is een vrijwillige kavelruil gestart. Of eigenlijk is herstart het juiste woord. Er is rond 25 hectare ruilgrond beschikbaar en kavelruilcoördinator Wim Ruiterkamp schuift graag bij geïnteresseerde boeren aan de keukentafel.

De ruilgrond waarmee wordt gestart ligt niet ver van Almen, aan de Harfsensesteeg. De provincie Gelderland kocht deze grond al eerder van een boer die wilde stoppen en bracht de grond in bij ‘STEVIG’ (Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland). Daarin werkten LTO, Kadaster, Waterschap en provincie samen. Dat bleek een te ingewikkelde en logge bestuursconstructie waardoor het ter ziele ging.

Herstart

De ruilgrond bij Almen bleef in de pot zitten en LTO-Noord heeft het project nu – met steun van de provincie – opnieuw opgestart. Van de subsidie voor het oorspronkelijke verkavelingsproject van STEVIG is nog een deel over. Wim Ruiterkamp: “Heel veel geld is dat niet. Daarom focussen we in eerste instantie op de driehoek Lochem, Harfsen, Almen. De rest van het noordelijke deel van de gemeente kan later ook aan bod komen.” Dan gaat het om het gebied tussen ruwweg Lochem, Eefde en Epse.

Kosten

De kosten gaan overigens zitten in personeel en de rekeningen van het Kadaster en de notaris. De provincie stelt hiervoor per verkavelingsproject subsidie beschikbaar. Omdat STEVIG al een deel gebruikte, is subsidiepot nu niet meer geheel gevuld.

Wim Ruiterkamp (73) heeft veel ervaring met ruilverkaveling. Hij werkte voor zijn pensionering bij Tap & Van Hoff Notarissen en was daar voortdurend bezig met verkavelingsovereenkomsten. Het Lochemse notariskantoor geldt wijd en zijd als dé specialist voor dat soort zaken.

Snel afronden

Ruiterkamp is allerminst een man van alleen de theorie. “Ik vind bij de boeren aan tafel zitten veel leuker. Mijn kennis van wat juridisch wel en niet kan is daarbij mooi meegenomen. Ik wil graag het vertrouwen van de deelnemers winnen en die vooral niet misbruiken”, zo zegt hij. De herstart in Lochem-Noord moet niet al te lang duren. De afronding is gepland voor eind 2020. In ruwe vorm moeten de ruilingen voor de zomer gereed zijn.

Complex

Wim Ruiterkamp legt uit de verkaveling vaak complexer is dan wat de meeste mensen denken. Het is namelijk lang niet altijd simpel ruilen. Verschil van kavelgrootte en het feit dat sommige deelnemers alleen grond inbrengen zorgen ervoor dat een geldelijke verrekening bij komt kijken. “We krijgen vaak te maken met zogenaamde schuifruil. Een deelnemer brengt in, een ander wil de grond wel hebben en heeft zelf weer wat te ruilen. Dan komt een derde partij in zicht en soms zelfs nog meer. Drie partijen is het minimum voor een succesvolle deal. Als een van de deelnemers zich bedenkt en zich terugtrekt, dan heb je een probleem en moet je andere oplossingen bedenken”, aldus Ruiterkamp.

Jonge boeren

Bij ruilverkaveling ontstaan soms kansen voor jonge boeren die willen uitbreiden. Ruiterkamp geeft een voorbeeld van zo’n ‘starter’ die wilde groeien van 50 naar 100 koeien. Hij had wel de gebouwen maar geen grond. Via een verkaveling kon deze boer zijn boeltje oppakken en elders beginnen met zowel agrarische bedrijfspanden als voldoende grond.

Wim Ruiterkamp mag dat graag doen…, meedenken met de jonge boeren. “Als zo iemand grond wil bijkopen bij een buurman die zijn bedrijf wil beëindigen, dan is vaak sprake van teveel grond. Dat kan die jonge boer nooit betalen. Ik stel dan voor om een deel van de grond te verkopen en het overige te verpachten. Als dat lukt geeft dat voldoening”, zo vertelt Ruiterkamp.

Doelstelling

In het algemeen is het doel van de verkaveling om huiskavels te vergroten, veldkavels samen te voegen en de afstand tussen de boerderij en de veldkavel te verkleinen. Daardoor wordt niet alleen bewerking en beweiding gemakkelijker, maar minder landbouwverkeer zorgt voor minder overlast voor het overige verkeer en is ook nog eens beter voor het milieu.

De kavelruil Lochem is gestart en open voor aanmeldingen. Kavelruilcoördinator Wim Ruiterkamp is bereikbaar via 06 51 12 38 89 of per mail via: w.g.a.ruiterkamp@hetnet.nl.