‘Regionale meldkamers (112) zijn zeer kwetsbaar’

0
De meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn (foto: Twitter)

16 meldkamers

Wie in nood verkeert belt meestal 112. Zo’n telefonische oproep wordt via de landelijke 112-centrale van de Landelijke Eenheid (LE) van de politie in Driebergen doorgeleid naar één  van de regionale meldkamers. Momenteel zijn er daarvan 16 in het land, waaronder een in Apeldoorn.

Driebergen

De Inspectie Justitie en Veiligheid en AT concludeerden al in 2015 dat de regionale meldkamers en de landelijke centrale in Driebergen  kwetsbaar waren. Vier jaar later heeft alleen de landelijke 112-centrale risico’s geïnventariseerd en maatregelen genomen om de continuïteit ten aanzien van personeel, techniek en locatie te verbeteren. Regionale meldkamers hebben nog steeds nauwelijks werk gemaakt van de geconstateerde knelpunten. Volgens de onderzoekers zien de urgentie niet om de continuïteit te waarborgen.

Te weinig mensen

Alle onderzochte meldkamers, en ook de landelijke 112-centrale, kampen met een krappe bezetting. Zelfs de minimaal gewenste bezetting is hierdoor niet altijd haalbaar. De medewerkers die op zulke momenten wél beschikbaar zijn krijgen te maken met zware werkdruk, met alle risico’s van dien.

Geen interactie

Meldkamers kunnen elkaars taken maar gedeeltelijk overnemen als een regio door een calamiteit wordt getroffen. Dat betekent dat de afhandeling van een noodmelding soms zeer lastig is en vertraging oploopt.

Verouderde techniek

Technisch gezien staan de meeste onderzochte regionale meldkamers stil. Hun ICT is verouderd en innovatie is niet of nauwelijks aan de orde. Er wordt gewacht met vernieuwen van apparatuur tot diverse meldkamers zijn samengevoegd. Die samenvoeging – tot uiteindelijk tien meldkamers- is echter vertraagd. Het beheer van de ICT is zeer divers georganiseerd en niet in één hand.

Landelijke Meldkamer

Een reorganisatie van de meldkamers loopt al jaren en zou moeten leiden tot snellere en efficiënter hulp aan burgers in nood. De hervorming moet een robuuste meldkamerorganisatie opleveren, met tien regionale meldkamers die elkaars taken volledig kunnen overnemen. Tot op heden hebben de ontwikkelingen nog niet tot voldoende verbeteringen geleid. De Inspectie en AT constateren dat het draagvlak voor de hervorming groot is, maar dat deze ambitieus, complex en van veel zaken afhankelijk is.

Aanbevelingen

Om de burger altijd snel en adequaat te kunnen helpen, bevelen de Inspectie en AT de minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, onder meer aan ervoor te zorgen dat voldoende geïnvesteerd wordt in personeel en techniek. Ook dient de minister ervoor te zorgen dat de meldkamers noodmeldingen volledig van elkaar kunnen overnemen.  Meldkamers dienen risico’s voor hun functioneren te inventariseren en de Inspectie en AT daarover te informeren. Beide instanties willen jaarlijks van de meldkamers horen welke stappen zij zetten om te komen tot de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie.