Politieke zorgen over gebruik glyfosaat in gemeente

0
Een met glyfosaat bespoten akker tussen Laren en Harfsen (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het gebruik van glyfosaat (merknaam: Roundup) in de landbouw leidde maandag (23/4) tot vragen van GroenLinks aan het Lochemse college van B&W. De raadsfractie vroeg onder meer of de gemeente om op te roepen tot matiging van het gebruik van het middel dat akkers geel tot oranje kleurt.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk gaf aan dat bij de gemeente precies 1 formele vraag is binnengekomen. Die kwam uit Eede-West en ging over de invloed op het grondwater. Het RIVM heeft tijdens onderzoek niet kunnen vaststellen dat glyfosaat tot meer kankergevallen leidt. Wel duikt de waakhond voor volksgezondheid en milieu er via een brede werkgroep dieper in de materie.

Groenbemester

Boeren gebruiken glyfosaat om gras, dat op (mais)akkers groeit, voor het nieuwe seizoen dood te spuiten. Het gras zorgt er na de maisoogst in het najaar voor dat belangrijke stoffen niet worden uitgespoeld en wordt daardoor een zogeheten groenbemester. Door het voor het onderploegen te doden wordt deze stoffen sneller opgenomen en komen ze de nieuwe mais ten goede.

Nadelige effecten

Tegenstanders hebben grote bedenkingen tegen het middel. Er zouden nadelige effecten zijn voor insecten en vogels, en er zijn verdenkingen dat Roundup kankerverwekkend is. De voor- en tegenstanders slaan elkaar (wereldwijd) met onderzoeken om de oren met tegengestelde uitkomsten. Hoewel sommige landen het gebruik verbieden, is het in de Europese Unie niet verboden.

Vragen

GroenLinks zegt van van meerdere verontruste inwoners de vragen te hebben gekregen over waarom het middel wordt gebruikt en of de gemeente hier niets aan kan doen? De partij stelt zelf al dat de gemeente weinig kan uitrichten. Het gaat om particuliere grond en het middel is niet verboden.

De wethouder beaamde dat de gemeente niet kan optreden maar zegt de zorg over de toename van het gebruik wel te delen. Binnenkort staat het onderwerp op de agenda tijdens regulier overleg met landbouworganisatie LTO. De agrarische innovatie-coöperatie waar Lochem aan werkt kan een rol spelen in het op een ander spoor zetten van boeren.

Alternatieven

GroenLinks wijst op de mechanische alternatieven van Roundup. ‘In de meer natuurvriendelijke landbouw wordt het middel niet gebruikt en niet gemist’, aldus de fractie. Het onderploegen van het gras werkt ook maar de boeren die glyfosaat inzetten vinden dat niet snel genoeg gaan. Snelheid is volgens hen onder meer van belang omdat de nieuwe gewassen zo sneller steviger wortels krijgen en een droge zomer beter overleven.

Lichtend voorbeeld

GroenLinks ziet de gemeente Lochem – dat deel uitmaakt van de CleanTech Regio – al als lichtend voorbeeld voor de rest van Nederland, als het er in slaagt om het middel geheel uit te bannen. ‘Een geweldig visitekaartje voor een gemeente die toonaangevend wil zijn en moderne en toekomstbestendige landbouwontwikkeling propageert’, zo klinkt het.

Jan publiek

Maar ook voorlichting richting particulieren kan helpen, omdat Roundup gewoon te koop is bij tuincentra ter bestrijding van onkruid. Het Lochemse college voelt wel voor het voorstel van GroenLinks om een bewustwordingscampagne te beginnen richting jan publiek. Groot Wesseldijk kan zich voorstellen dat daarbij onder meer de alternatieven van glyfosaat worden belicht. Daaronder zijn (letterlijk) stoom en kokend water.