Home Nieuws Politiek/bestuur Reclamebelasting voor ondernemers binnenstad definitief

Reclamebelasting voor ondernemers binnenstad definitief

2
(foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De gemeenteraad heeft maandagavond zoals verwacht ingestemd met de invoering van reclamebelasting voor ondernemers. Met de netto-opbrengst moet de Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV) de binnenstad aantrekkelijker maken en houden.

Het voorstel kon net niet rekenen op unanieme steun. De eenmansfractie van Meedenken met Lochem stemde tegen. Een amendement en een motie van de PvdA kregen geen steun. De sociaal-democraten wilden met het wijzigingsvoorstel voorkomen dat de organisaties die een subsidierelatie met de gemeente hebben ook belasting moeten betalen, vanwege het vestzak-broekzak-verhaal.

Geen bezwaar
De belasting gaat gelden binnen een straal waarbinnen de binnenstad en directe omgeving vallen. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook de Schouwburg en het Stadshuus worden aangeslagen voor de nieuwe belasting. Volgens wethouder Ingrid de Pagter hebben die organisaties daar zelf geen bezwaar tegen omdat ze verwachten te kunnen meeprofiteren van een aantrekkelijker binnenstad. Overigens worden kerken en scholen wel vrijgesteld.

Evaluatie
De motie van de PvdA ging over de evaluatie van de nieuwe aanpak. Dat zou eens per jaar moeten gebeuren, ten overstaande van de gemeenteraad. In de verordening is slechts sprake van een jaarlijkse evaluatie met ‘de gemeente’. Dat moet worden gelezen als ‘het college’ of zelfs ‘een ambtenaar’, zo bleek tijdens het debat. De overige partijen, met uitzondering van MmL, zagen niets in de motie.

Dat de meerderheid geen steviger vinger aan de pols wil houden is opvallend. De reclamebelasting komt immers in de plaats van een mislukt plan voor een gemeentebreed ondernemersfonds van Lochem 3.0. Daarvoor bleek, met name in de andere kernen in de gemeente, te weinig draagvlak. De raad was onlangs nog  erg verbolgen dat Lochem 3.0 zich niet aan afspraken hield. Een beloofde raad van toezicht bleef maar uit.

LOV
De reclamebelasting is sterk bepleit door de LOV. Nu moet de vereniging het doen met de contributie van een slinkend aantal ondernemers. Onder het nieuwe regime gaan veel meer bedrijven gedwongen meebetalen en verbetering van het centrum en het organiseren van evenementen die mensen op de been brengen.De LOV inventariseerde het draagvlak en zegt dat 80 procent van de betrokken ondernemers voor is.

Het voorstel doorliep de procedure erg snel, zodat de inning van de taks nog over de tweede helft van dit jaar kan worden gerealiseerd. De verwachting is dat het de gemiddelde ondernemer zo’n 250 tot 300 euro per jaar gaat kosten.  De LOV overweegt de contributie voor leden goedkoper te maken zodat er zoveel mogelijk binnenboord blijven.

2 REACTIES

  1. Men heeft de juiste beslissing genomen voor de binnenstad. De inwoners worden niet extra belast. De ondernemers in het centrum wel, maar die zijn in ruime meerderheid voor en snappen als geen ander dat we naar een systeem moesten waarin men gezamenlijk de lasten gaat dragen voor verbeteringen. Complimenten aan die meerderheid. Jullie positieve houding zal zeker een succes blijken te zijn voor ons centrum, voor jullie en al onze inwoners en bezoekers.

  2. en zo is het! Met elkaar zorgen we voor een mooi Lochem en zeker ook een gezellig Lochem. Daar willen wij als ondernemers graag ons steentje aan bijdragen, zodat het voor de bezoekers van Lochem nóg aantrekkelijker wordt om bij ons te komen en te blijven! Een stad om trots op te zijn. Super dat er zoveel ondernemers aan meewerken.

Comments are closed.

Exit mobile version