Reclamebelasting voor Lochemse winkeliers is aanstaande

0
Molenstraat (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Winkeliers in het centrum van Lochem kunnen zich opmaken voor de komst van een reclamebelasting die uiteindelijk in de vorm van subsidie in de kas van de ondernemersvereniging vloeit. Die gaat er op haar beurt mooie dingen mee doen in de binnenstad, zo is het plan. Het kost per bedrijf zo’n 250 tot 300 euro per jaar.

Maandagavond diende  zich een politieke meerderheid aan voor het plan waar de Lochemse Ondernemersvereniging (LOV) al lang mee bezig is. En het kan snel gaan, want behoudens enkele openstaande vragen lijkt de gemeenteraad er klaar voor om op 14 mei een beslissing nemen. In dat geval kan de belasting nog over het tweede halfjaar van 2018 worden geheven.

Betoog
Het is een wat wonderlijke ervaring om mee te maken dat ondernemers staan te juichen dat ze belasting te mogen belasting. Maar LOV-bestuurder Martijn Lans en adviseur Sicco van Brederode hielden maandag echter een gloedvol betoog voor invoering van de reclametaks omdat het volgens hen niet anders kan.

Sociale druk
Via de contributie van de LOV doet maar zo’n 60% van de ondernemers in de kern Lochem mee als het gaat om het vullen van de kas. De rest is geen lid maar profiteert wel mee als er met geld van die kleine meerderheid iets wordt georganiseerd. Dit is in veel wat grotere plaatsen het geval omdat ondernemers daar de sociale druk van ‘moeten meedoen’ minder voelen. De reclamebelasting is in dat geval een inmiddels vrij veel beproefde methode.

80 procent voor
Sicco van Brederode, die de namens de LOV de gesprekken met ondernemers voerde meldde dat zo’n 80% van hen nu voor invoering van de nieuwe belasting is. De overige 20% bestaat volgens hem uit mensen die nooit ergens aan meedoen en dat ook niet van plan zijn. ,,Daar moeten we maar geen energie meer insteken”, zo zei hij.

Voorbeeld
Invoering van de reclamebelasting pakt soms goed uit, zoals in de gemeente Over-Betuwe waar wethouder Ingrid de Pagter vandaan komt. Daar is sinds de invoering veel georganiseerd. ,,Sommige evenementen lopen zo goed dat ze geld opleveren”, aldus de scheidende wethouder. Zij had kort na haar komst naar Lochem dan ook wel oren naar het idee van de LOV. Ze pakte het op en krijgt daarvoor nu de credits van de ondernemers.

Dichterbij huis – in Zutphen – werd de invoering een lijdensweg, alhoewel de storm ook daar enigszins is gaan liggen. Elders in den lande blijkt dat de acceptatie onder ondernemers valt of staat met wat ze er voor terugkrijgen. Veel evenementen of een mooi aangeklede binnenstad straalt uiteindelijk af naar iedereen, zo is de gedachte. Maar gebrek aan goede ideeën en organisatorische slagkracht levert al snel gemopper op.

Contributie LOV
Op de vraag of hij niet bang is dat ondernemers afhaken als LOV-lid als ze naast de contributie ook belasting moeten gaan betalen zegt Martijn Lans: ,,Dat hopen we te voorkomen door de contributie flink te verlagen. Dat kan als we zeker weten dat we inkomsten uit de reclamebelasting krijgen.”

De LOV is van plan zelf evenementen en activiteiten te gaan organiseren. Ook is het denkbaar dat er (burger)initiatieven van derden komen die op een bijdrage uit het te vormen fonds kunnen rekenen. ,,Ik kan me ook voorstellen dat we de binnenstad aankleden met bloemen of iets dergelijks. Ook dat kunnen we dan betalen”, aldus Lans.

Penningmeester
Overigens heeft penningmeester Bart van Alten van de LOV aangegeven zijn functie te zullen neerleggen als het belastinggeld in de vorm van subsidie naar de vereniging komt. Van Alten is ook bestuurder van Lochem 3.0, dat onder meer de VVV aanstuurt, waardoor een pettenprobleem op de loer ligt.

Inning
De belasting wordt geïnd bij elk pand binnen een bepaalde straal rond de binnenstad waar enige vorm van reclame aan of op de gevel hangt. In principe is een sticker met een bedrijfsnaam op de deur al voldoende om te worden aangeslagen. Tribuut, dat de belasting namens de gemeente gaat innen, moet elk jaar een foto maken van elke reclame-uiting om achteraf te kunnen aantonen dat de belasting terecht werd opgelegd.

30 mille
De LOV verwacht jaarlijks zo’n 30- tot 35-duizend euro binnen te halen. Dat is de netto-opbrengst na aftrek van kosten van inning en ambtelijke inzet door de gemeente. De gemeenteraad wil overigens nog wel weten wat er gebeurt met instellingen in het centrum die subsidie krijgen van de gemeente, zoals Schouwburg en Stadshuus. Daar kan een rare cirkel van subsidie-belasting-subsidie kunnen ontstaan.

Sneewbal
De hoop bestaat dat er sprake zal zijn van een sneeuwbaleffect en dat andere kernen in de gemeente ook aanhaken. In Gorssel en Eefde was eerder veel verzet tegen een plan van Lochem 3.0 om een gemeentebreed ondernemersfonds in het leven te roepen.

Wie meer wil lezen over het fenomeen reclamebelasting kan HIER meer uitleg vinden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)