Raad tegen college: ‘Schep tijd en rust rond FAB Laren’

0
In Laren strijden omwonenden al lang tegen woningbouw aan de Zutphenseweg

LOCHEM/LAREN – De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond unaniem een motie ingediend én aangenomen waarin het college van B&W wordt opgedragen om een voorbereidingsbesluit te nemen inzake het hoofdpijndossier dat FAB-clustering Laren heet. Zo’n besluit zorgt voor een jaar extra tijd en ‘rust’.

Die rust geldt overigens vooral voor de partijen die slooplocaties inbrengen en die daar een flinke vergoeding voor (kunnen) krijgen. De rust voor omwonenden van een beoogde bouwlocatie voor 4 woningen aan de Zutphenseweg in Laren wordt hooguit nog langer op de proef gesteld. Een jaar of 10 waart dit onderwerp al rond op de gemeentelijke agenda’s.

   Korte uitleg voor nieuwkomers op dit dossier: FAB staat voor Functieverandering Agrarische Bebouw. Dat is een regeling die (voormalige) boeren in staat stelt om overbodig geworden bedrijfspanden te slopen en er een woning voor in de plaats te bouwen. Wie geen behoefte heeft aan een woning op het eigen perceel kan het bouwrecht inbrengen voor een clusterlocatie. De inbrenger krijgt een vergoeding en een ondernemer bouwt meerdere woningen op een andere locatie en maakt daar winst op.

Verzet

In het geval van Laren verzetten omwonenden van de beoogde nieuwbouwlocatie zich al jaren met hand en tand. Tot aan de Raad van State aan toe. Dat leidde eerder dit jaar tot succes want de Kroon zette een streep door de rekening van de gemeente. De slooplocatie Tunnelweg voldeed niet aan het eigen FAB-beleid van de gemeente Lochem en goede argumenten daarvoor ontbraken. Over de nieuwbouwplannen aan de Zutphenseweg velde de Raad van State overigens geen oordeel.

Herstel

Het Lochemse college zag nog wel mogelijkheden voor herstel van het afgeschoten plan en wilde de draad onverwijld weer oppakken. Een raadsmeerderheid vond dit geen goed plan en droeg het college in juni op om pas op te plaats te maken tot dat juridische advies was ingewonnen. Dat advies lag 2 weken geleden al op tafel en maandagavond opnieuw. Het verslag van LochemsNieuws van 2 weken geleden is HIER te lezen.

Insprekers

Toen werd besloten dat de direct betrokkenen nog de gelegenheid moesten krijgen om te reageren op het externe juridisch advies. Maandag meldden zich 3 insprekers. Ze richtten hun peilen opnieuw op het college en wethouder Bert Groot Wesseldijk. Ze wilden onder meer weten of de bestuurders zich zelf wel eens afvragen waarom deze procedure zo lang doormoddert. En wat dat allemaal al gekost heeft. Uiteraard is men niet blij met een mogelijke nieuwe stap van de gemeente.

In de motie van juni gaf de raad aan dat een nieuwe rechtsgang moest worden voorkomen. De insprekers geven daar allerminst garantie op, zo bleek maandag.

Tunnelweg weg

Het juridisch advies dat is ingewonnen stuurt richting uitstel en dan reparatie van nagenoeg hetzelfde plan. De Tunnelweg moet dan wel worden vervangen door een andere slooplocatie en met de eigenaren van de Tunnelweg moet een oplossing worden gevonden. Zij dreigen immers een toegezegde vergoeding kwijt te raken terwijl ze verplicht zijn om te slopen, met alle kosten van dien.

Voorbereidingsbesluit

Dit kost echter tijd en die ontbreekt. De houdbaarheidsdatum van de slooplocaties wordt in februari bereikt. De juridisch adviseur stelt voor om een (nieuw) voorbereidingsbesluit te nemen, waardoor een jaar extra tijd wordt gekocht om een oplossing te zoeken. Overigens zei wethouder Groot Wesseldijk twee weken geleden tegen LochemsNieuws dat zo’n besluit voor zijn gevoel neerkomt op oneigenlijk gebruik van dat instrument.

Motie

Even dreigden PvdA en GB maandag beide een motie in te dienen met bijna dezelfde strekking, maar alle partijen vonden elkaar in de koffiepauze. De motie die werd aangenomen verplicht het college het voorbereidingsbesluit voor het hele plangebied voor te leggen aan de raad.

Daarna gaat begint een deel van het circus gewoon opnieuw.