Raad Lochem stuurt voorstel spoorovergangen Almen retour afzender

0
Deze overweg in een aftakking van de Binnenweg verdwijnt zeker. Dat geldt ook voor de brug over het Afleidingskanaal (foto: LochemsNieuws)

ALMEN/LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond (23/10) een voorstel voor de afsluiting van een viertal onbewaakte spoorwegovergangen teruggestuurd naar het college. Die moet het huiswerk opnieuw doen. Omwonenden uit het buitengebied van Almen kaartten tijdens een Rondetafelgesprek over het onderwerp diverse problemen aan.

Noodzaak
De noodzaak om iets te doen aan de veiligheid rond het spoor wordt door alle betrokkenen gedeeld maar de wijze waarop gemeente Lochem dit wel aanpakken valt niet goed. Met name een definitieve sluiting van de overgangen levert voor sommige bewoners problemen op. Het gaat met name om de overgangen in de Wagenvoortsdijk en Hulzerdijk.

Knelpunten
De vertegenwoordiger van LTO wees op de mogelijke versnippering van percelen van boeren uit het gebied. De eigenaren van een paardenpension zijn bang dat ze veel moeilijker gevonden worden door hun klanten. Anderen wezen erop dat  algehele afsluiting het gebied minder aantrekkelijk maakt voor recreatieve gebruikers, zoals fietsers en wandelaars.

TomTom
Een inspreker vertelde dat ze al zo’n 2 jaar geleden had gewezen op het feit dat iemand die op een TomTom de Wagenvoortsdijk bij Almen intikt midden op de overgang de melding ‘bestemming bereikt’ ontvangt. Sindsdien is er niets met deze melding gebeurt. TomTom-gebruikers krijgen nog altijd de melding die hooguit past bij het naderende Halloween.

Niet rijp
De raadsleden gaven aan de het raadsvoorstel niet rijp is voor behandeling. Omdat het naast de spoorwegovergangen ook over een aantal bruggen in het gebied gaat wordt het er ook niet duidelijker op zo vinden ze. Ze dringen aan op een splitsing in twee verschillende voorstellen.

Opdracht
Verder willen de fracties dat het college van B&W meer duidelijkheid verschaft over wat ProRail precies wil. Ook moet duidelijk worden hoe de woningen en bedrijven van omwonenden ontsloten moeten worden. In het voorliggende plan zou sprake zijn van ontsluiting over eigen wegen en wegen die eerder aan de openbaarheid zijn onttrokken.

De raad wil verder een aantal vragen die tijdens de vergadering door tijdgebrek niet aan de orde kwamen beantwoord hebben.

Lees HIER een eerder artikel over dit onderwerp