Raad Lochem niet heel ongerust over begraven op Kalenberg

0
Een gedeelte van het terrein op de Kalenberg (eigen foto)

BARCHEM/LOCHEM – De gemeenteraadsleden die maandagavond aanzaten bij een (digitale) presentatie van de Stichting Bosbegraafplaats Justine, klonken in hun vraagstelling niet heel erg verontrust over de plannen voor een natuurbegraafplaats op de Kalenberg in Barchem. Wel waren er vragen over de communicatie met het dorp en over de impact van begraven in het natuurgebied.

De presentatie van voorzitter Derk Jan Verstand en penningsmeester Willem Tiggeler week niet erg af van wat zij vorige week al uit de doeken deden via de Berkelbode. Een aantal details waren echter interessant. Zoals de verwachting dat met de opbrengst van in totaal 750 graven de kosten van bosonderhoud voor een periode van naar schatting 60 jaar is gedekt.

Woodbrookers

De genoemde stichting is een spin-off van de Stichting Beheer Landgoed De Kalenberg dat het beheer van het 17 hectare omvattende landgoed in 2010 overnam van de Vereniging Woodbrookers. Die naam is onlosmakelijk verbonden met Barchem, door het gelijknamige voormalige conferentieoord op de plek van het huidige Landgoedhotel Woodbrookers. De beheersstichting is ook eigendom van de gebouwen van het hotel en verhuurt deze aan de exploitant.

Uitvaarten

Onder de vragen van raadsleden was ook de vraag wat recreanten gaan merken van uitvaarten. Verstand liet weten dat dit grotendeels afhankelijk is van de wensen van overledene en diens nabestaanden. Het betrokken stuk grond van 3 hectare worden volgens hem niet veel gebruikt door wandelaars en mountainbikers en ligt ook het verst verwijderd van het dorp. Ook is de verwachting dat de begraafplaats een regionale functie krijgt en dat er sprake zal zijn van gemiddeld 2 uitvaarten per maand.

Herdenkingsbos

De graven, voor zowel lichamen als urnen, blijven onherkenbaar. Van grafmonumenten of andere herkenningstekens is geen sprake. Wel zijn er plannen om een herdenkingsbos te realiseren nabij het hotel, dus aan de andere kant van de Lochemseweg. Gedacht wordt aan een combinatie met een natuur-educatiepad. Nabestaanden kunnen er een boom planten ter nagedachtenis aan een familielid. Het soort boom wordt door de beheerder bepaald.

Communicatie

Raadsleden stelden vragen over de communicatie en over hoe het kan dat tijdens de terinzagelegging in het najaar van 2020 slechts twee zienswijzen werden ingediend en dat er momenteel sprake is van meer verzet. Er op de maandagavond werd een petitie met 322 handtekeningen tegen het plan ingediend waarvan veel uit Barchem zelf (zie apart bericht).

Bijeenkomst

De initiatiefnemers konden dit ook niet goed verklaren of het zou recente media-aandacht moeten zijn. Ze zeiden al in een vroeg stadium en op aanraden van de gemeente – een informatiebijeenkomst te hebben georganiseerd waarbij een algemene uitnodiging de deur uit is gegaan en een aantal direct betrokkenen persoonlijk zijn uitgenodigd. Volgens voorzitter Derk Jan Verstand was daar sprake van een zeer positieve houding van Barchemers jegens het plan. Hij herhaalde ook nog eens het feit dat al enkele tientallen Barchemers hebben ingetekend voor een graf, als die mogelijkheid er komt.

Verkoop vanaf zomer

De initiatiefnemers hopen dat ze vanaf komende zomer daadwerkelijk graven kunnen gaan verkopen. Dat moet tot in lengte van jaren zorgen voor bekostiging van het bosonderhoud op de Kalenberg. Hiervoor is gemiddeld zo’n 35.000 euro per jaar nodig.

De bijeenkomst was een zogeheten open-tafel-gesprek en een initiatief van de Stichting Bosgegraafplaats Justine. Het is een puur informerende exercitie zonder officiële status in de procedure.