322 handtekeningen tegen natuurbegraven op Kalenberg

0
Foto ter illustratie (bron: Free-Photos via Pixabay)

BARCHEM/LOCHEM – De vereniging in oprichting Red de Kalenberg heeft maandagavond een petitie aangeboden aan het Lochemse college van B&W. Deze werd tijdens een digitale ontmoeting in ontvangst genomen door wethouder Bert Groot Wesseldijk. Uit een notariële verklaring blijkt dat 322 mensen hun handtekening hebben gezet.

De initiatiefnemers Dorien van der Horst en Eric Oonk boden de petitie aan. Volgens hen is het overgrote deel van de handtekeningen afkomstig uit Barchem en de rest van de gemeente Lochem. Op korte termijn gaat er een verder onderbouwde nota richting gemeenteraad.

‘De Kalenberg wordt opgeofferd aan financieel bejag!’, zo vinden de tegenstanders van het plan van de Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg om bosbegraven op 3 hectare van de Kalenberg toe te staan. De stichting steekt inderdaad niet onder stoelen of banken dat het vooral gaat om het genereren van inkomsten waarmee beheer en ontwikkeling van het in totaal 17 hectare grote landgoed moet worden bekostigd.

Statuten

Dorien van der Horst hield de wethouder voor dat beheer wel voorkomt in de statuten van de stichting, maar dat het woord ‘ontwikkeling’ daarin niet te vinden is. “Wat kunnen we nog meer voor ontwikkelingen verwachten”, zo vroeg ze zich hardop af.

De aanbieding van de petitie ging vooraf aan een presentatie aan de gemeenteraad door de Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg van de plannen voor de bosbegraafplaats van 3 hectare op de berg (zie apart bericht). De vereniging in oprichting had graag ook bij die presentatie het woord willen voeren, maar dat is bij dit soort bijeenkomsten niet mogelijk.

Inspraak

Inspreken is wel mogelijk bij een bijeenkomst die op de agenda komt als de raad een collegevoorstel heeft ontvangen. Daar is de inspreektijd echter beperkt tot 5 minuten en Van der Horst vroeg maandag al om respijt omdat het onderwerp erg breed is en schreeuwt om meer commentaar. De wethouder reageerde door te zeggen dat de raad over de eigen agenda gaat.

Volgens de indieners van de petitie leerde een blik op financiële stukken van de stichting dat deze gebukt gaat onder een grote schuldenlast en dat deze technisch failliet is. “De natuurbegraafplaats is zo een financiële vlucht naar voren om de boel te redden. Daarvoor worden de natuur, het landgoed en de recreant verkwanseld”, zo luidt her oordeel.

Alternatieven

De vereniging doet een dringend beroep om te kijken naar alternatieven. “Waarom niet de drie hectare die de Stichting aan de Larikslaan aankoopt benutten voor een natuurbegraafplaats? Of denk aan beheer van het terrein door ‘buurman’ het Gelders Landschap of verkoop van het terrein aan derden om in het in de huidige staat te behouden. Voordat er een beslissing wordt genomen, zou dit zeker eerst grondig onderzocht moeten worden”, aldus de vereniging in oprichting.

Procedure

Wethouder Groot Wesseldijk schetste de procedure en gaf aan dat ook de tegengeluiden hierin worden meegenomen. De eerste stap is het opstellen van een nota van zienswijzen door het college. Overigens zijn de beide initiatiefnemers van de petitie de enige twee indieners van zienswijzen. Het college neemt binnenkort een besluit over de bestemmingsplanwijziging. Daarna gaat een voorstel naar de raad.