PvdA over collegeprogramma: ‘Raad niet respectvol behandeld’

0
PvdA fractievoorzitter Jos Israel tijdens het afleggen van de eed als gemeenteraadslid. Hij wordt geflankeerd door zijn fractiegenoten Martine Willems en Ruben Otemann (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De PvdA stoort zich aan de gang van zaken rond het nieuwe collegeprogramma van Gemeentebelangen, GroenLinks en VVD. Dat werd vandaag naar de raad gestuurd. De PvdA valt vooral over het moment van aanbieden, vlak voor de begrotingsbehandelingen en de algemene beschouwingen van aanstaande maandag. ,,De raad wordt zo niet respectvol behandeld”, zegt fractievoorzitter Jos Israel.

Beschouwingen
De algemene beschouwingen zijn bij uitstek een moment waarop vooral de oppositie het college de maat kan nemen over het gevoerde beleid. Invloed op de begroting is maandag mogelijk door het indienen van moties en amendementen. Het moment waarop de teksten van die documenten moeten zijn ingeleverd lag volgens Israel vóór het moment dat de raadsleden het langverwachte collegeprogramma in handen kregen.

Geen moties
De PvdA-fractie heeft besloten geen moties of amendementen op de begroting in te dienen. De tekst van de eerste termijn van de algemene beschouwingen wordt wel ingediend, maar de versie die maandag wordt uitgesproken wijkt daar vermoedelijk nogal van af.

Tegenstem
Jos Israel zegt: ,,We zitten met een begroting zonder nieuwe beleid maar mét een fors tekort dat moet worden gedekt uit de algemene middelen. De septembercirculaire van het Rijk maakt het tekort nog groter en dit werkt ook door naar de komende jaren.” Hij voorspelt dat zijn fractie maandag tegen de begroting gaat stemmen.

Reactie college

Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei vrijdag tegen LochemsNieuws dat het collegeprogramma inderdaad later dan gehoopt komt. ,,Dat heeft te maken met de werkwijze die we hebben gekozen. De collegetour heeft veel opgeleverd en duurde iets langer dan verwacht. Tot op het laatste moment voerden we nog gesprekken met mensen die ook nog wat kwijt wilden.”

Toeval
Dat de aanbieding van het stuk samenvalt met begrotingsbehandeling is volgens hem toevallig en vanwege het simpele feit dat het nu klaar is. ,,Het collegeprogramma moet volgens mij geen grote rol spelen bij de bespreking van de begroting. Dat komt later.” Hij zegt dat het college deze route al kort na het aantreden heeft aangekondigd.

Uitvoering
Groot Wesseldijk: ,,De begroting die er nu ligt is sober en die borduurt voort op het beleid van het vorige college. We komen in het voorjaar met een uitvoeringsprogramma waarin we de zaken uit het collegeprogramma verder uitwerken. We hopen daar in februari mee klaar te zijn. Ik zag al moties voorbij komen voor maandag, waarin raadsfracties aandringen op snelle duidelijkheid. Die komt er dus.”

Tegenvallers
In het voorjaar volgt ook de Kaderbrief, een voorloper van de begroting. Daarin worden de financiële aspecten van het gekozen beleid duidelijk. ,,In 2020 komt dan alles bij elkaar”, aldus de wethouder. Groot Wesseldijk – die ook verantwoordelijk is voor de financiën – beaamt dat de septembercirculaire wat tegenvallers bevatte. ,,Die kunnen we nog dekken uit de algemene reserve. Maar we moeten vanaf nu wel kijken waar dingen goedkoper of anders kunnen.” Simpel gezegd komt het erop neer dat wanneer het Rijk minder uitgeeft ook de gemeente met minder geld moeten rondkomen.

,,We mogen dus pas in het voorjaar meepraten over de inhoud, terwijl we nu worden gevraagd de begroting goed te keuren. Het blijft een vreemde gang van zaken”, aldus Jos Israel van de PvdA.

Openbare behandeling
De politieke avond die eens in de 2 weken wordt gehouden begint maandag al om 16.00 uur. Op die manier ontstaat extra tijd voor de begrotingsbehandeling, die om 17.45 uur begint in de raadszaal. Alles is zoals gewoonlijk openbaar.