Proef: voorrangsregel vervangt verkeerslichten Lochemsebrug

0
De do's en don'ts op de Lochemse brug (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – De verkeerslichten op de Lochemsebrug in de Stationsweg worden eind september uitgeschakeld. Op dat moment start een proef met een voorrangsregeling. Personenauto’s mogen dan weer uit beide richtingen tegelijk over de brug rijden. Vrachtwagens, bussen en landbouwverkeer mogen dit niet. Personenauto’s mogen voortaan ook gelijktijdig met vrachtwagens over de brug rijden. 

30 kilometer

Op de brug gaat een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gelden. Het betreft een proef voor 2 maanden. Op dit moment mogen alle motorvoertuigen bij toerbeurt over de brug, Dit wordt geregeld met verkeerslichten. Dit zorgt voor veel (onnodige) vertraging voor alle voertuigen.

Doorstroming

Met Rijkswaterstaat heeft de gemeente Lochem een overeenstemming bereikt voor een betere doorstroming. Daarbij blijft het belangrijk dat vrachtwagens niet gelijktijdig over de brug rijden. De maatregel werd ingesteld om teveel gewicht op de oude en relatief smalle brug te vermijden. De gemeente verwacht dat de doorstroming verbetert en de wachttijd korter wordt als de nieuwe situatie van kracht is. De voorrangsregeling voor zwaar verkeer wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden (zie afbeelding boven dit bericht).

Na de proef

Als de proef slaagt blijft het nieuwe regime van kracht tot de opening van de rondweg, ergens in de komende jaren. De verkeerslichten blijven gedurende de proefperiode gewoon staan maar worden uitgeschakeld. Als het nodig is kunnen ze opnieuw worden ingezet.

Brug stabiel

Rijkswaterstaat heeft de Lochemsebrug de afgelopen jaren in de gaten gehouden en
is tot de conclusie gekomen dat de genomen maatregel ervoor zorgt dat de staat van de brug niet langer achteruit gaat.