Plan van aanpak binnenstad Lochem niet voor mei op tafel

1
Grote Markt in Lochem

LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem heeft een motie waarin het college werd opgedragen om binnen een maand met een plan van aanpak voor de binnenstad te komen maandagavond ingetrokken. Het plan komt er wel maar het college krijgt meer tijd. Het wordt nu vermoedelijk mei. De raad eist wel dat de vaart erin wordt gehouden.

Meewerken
De raadsbrede motie werd maandagmiddag aan de agenda van de raadsvergadering toegevoegd. Het was een reactie van de raad op een verzoek van Landstad Lochem om een bijdrage van 50.000 euro om een 10-puntenplan voor de binnenstad nader uit te werken, dat eerder door het college werd afgewezen. B en W verwezen de ondernemers naar de gemeenteraad. Die vindt echter dat het college via onder meer een getekende intentieverklaring actief moet meewerken aan de verbeterplannen voor het stadshart.

Dictum
Wethouder Jan Kottelenberg zei moeite te hebben met ‘het dictum’ van de raad. Vooral de korte tijd die hem in de motie werd gegund was volgens hem onhaalbaar. Omdat er ook geen ambtelijke capaciteit is om een plan van aanpak te schrijven hield Kottelenberg de raad voor dat er al snel 25.000 euro aan een extern bureau moet worden uitgegeven. Of dat met wat meer tijd nog steeds het geval is werd maandagavond niet duidelijk.

Geld
Kottelenberg waarschuwde de raadsfracties dat het actief instappen in de binnenstadsplannen grote financiële gevolgen kan hebben. Met name infrastructurele plannen kosten flink geld en bijdragen van de provincie komen er meestal alleen als de gemeente zelf ook meedoet. De wethouder noemde de verbetering van de Markt en het maken van een verbeterde verbinding tussen Graafschapterrein en de binnenstad als voorbeelden. 

Urgentie
Omdat het college aangaf het gevoel van urgentie wel te delen met raad werd besloten de motie niet in stemming te brengen. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat volgende week donderdag al een eerste bijeenkomst over dit onderwerp is ingepland.   

1 REACTIE

  1. Wederom mis ik in dit hele verhaal en in de discussie van gisterenavond in de raad de inbreng van de binnenstadbewoners ! Als je straks alles wilt realiseren, heb je zeker draagvlak nodig van deze (vergeten) groep!

Comments are closed.