Ook provincie kan processierups niet goed de baas

0

LOCHEM/ARNHEM – De eikenprocessierups houdt de gemoederen nogal bezit. En niet alleen in de gemeente Lochem. Bijna overal waar veel eikenbomen groeien, groeit ook het aantal rupsen. Wie de illusie koestert dat we er ooit nog vanaf komen, komt van een koude kermis thuis. Na de gemeente Lochem meldt ook de provincie Gelderland dat het een moeilijke strijd levert langs provinciale wegen.

Waar het bij het door de gemeente ingeschakelde bedrijf schort aan voldoende gekwalificeerd personeel en er sprake is van een overvloed aan meldingen, merkt de provincie dat de preventieve bestrijding van afgelopen voorjaar minder goed heeft gewerkt dan anders. Dit zorgt ervoor dat de behandeling op veel plaatsen moet worden herhaald. Arnhem meldt een achterstand van enkele weken.

Prioriteit

Bij de provinciale wegen wordt prioriteit gegeven aan evenementen waar veel mensen op af komen. Te denken valt aan de 4-daagse in Nijmegen. Daar wordt gestreefd naar volledige verwijdering van de eikenprocessierups. Na de evenementen krijgen de omgeving van scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen voorrang. En daarna volgen bushaltes, carpoolplaatsen en drukke fietsroutes.

Harde wind

De harde wind van de afgelopen tijd zijn de haren van de rupsen al verspreid. Ze kunnen voorkomen in het gras. Het is dan ook verstandig om de omgeving van eiken te mijden bij een fiets- of wandelpauze.

Alles weg

De provincie mikt nog altijd op het verwijderen van alle nesten. Ook oude nesten kunnen nog voor overlast zorgen. De haren blijven 7 tot 8 acht jaar actief en kunnen in die tijd voor ernstige huidirritatie zorgen. Gelderland zegt momenteel twee keer zoveel mensen en materieel in te zetten als gebruikelijk.

Gemeente Lochem

De provincie heeft het met bomen langs wegen een relatief ‘makkelijke’ klus in vergelijking met gemeenten zoals Lochem. De gemeente telt 67.000 bomen, waarvan er 40.000 eiken zijn. Binnen de bebouwde kom staan ongeveer 13.000 bomen waarvan 3.750 eiken (29%). Buiten de bebouwde kom staan 54.000 bomen waarvan 36.250 eiken (67%).

Meeste overlast

Controle en bestrijding van al die eiken zou een vermogen kosten en dan nog is het de vraag of de invasie is te stoppen. Ook de gemeente zet – via Circulus Berkel – in op bestrijding op plekken waar de meeste overlast ontstaat voor de meest kwetsbare groepen. Ook zet Lochem in op een beter biologische evenwicht, maar dat kost tijd.

Meer informatie

Informatie over hoe overlast in de gemeente Lochem gemeld kan worden is HIER te vinden.

De provincie informeert via DEZE LINK en wijst ook op de website https://www.oakie.info/. Hier is onder meer ook info te vinden over wat te doen als men in aanraking is gekomen met de haartjes van de eikenprocessierups.