‘Veel minder overnachtingen in gemeente Lochem’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente Lochem is dit jaar met 10% gedaald. Met name campinghouders constateren met name in de laatste maanden van het afgelopen seizoen een forse terugloop van de belangstelling.

Cijfers
De cijfers kwamen maandagavond te sprake tijdens de behandeling van de begroting 2018. De PvdA kwam met een motie over de ‘belastingmoraal’ van recreatieondernemers. Wethouder Ingrid de Pagter vertelde dat zeer recente cijfers de daling laten zien. ,,We dachten eerst dat er een fout was gemaakt maar het blijkt echt te kloppen”, zo zei ze.

Gelderland
Het probleem van minder campinggasten speelt in de gehele provincie. Het CBS becijferde dat het aantal overnachtingen in heet Gelderland gemiddeld met 4% daalde. Maar de terugloop komt geheel voor rekening van campings die 19% achteruit boerden.

Luxe
Uit de branche komen geluiden dat de terugloop te maken heeft met het feit dat veel mensen weer meer te besteden hebben, waardoor ze kiezen voor meer luxe. Die luxe vertaalt zich relatief vaak in de keuze voor een (vast) dak boven het hoofd, zoals in een vakantiewoning of hotel. Met name het aantal hotelovernachtingen neemt toe.

Belasting
De motie van de PvdA riep het college op om te onderzoeken of de signalen kloppen dat veel toeristenbelasting niet wordt afgedragen. Tijdens de rondetafelgesprekken van 23 oktober zei ook bij het college zelf het vermoeden bestaat dat niet alle toeristenbelasting wordt geïnd en afgedragen.

Geen bewijzen
Wethouder De Pagter zei maandagavond dat er geen concrete bewijzen zijn voor ontduiking en dat het dus moeilijk is om wanbetalers op te sporen. De toeristenbelasting is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente, dus zowel eventuele ontduiking als de terugloop van het aantal overnachtingen is slecht nieuws voor de begroting.

De motie van de PvdA werd verworpen.