Mening inwoners over woningbouwplannen gevraagd

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem heeft per kern een kernvisie Wonen opgesteld. Hierin staan de plannen kern beschreven. Hierin is onder meer te zien wat de zoekgebieden voor nieuwbouw zijn. Vanaf vandaag (maandag 23/8) kunnen inwoners hun mening geven over deze plannen. Dit kan tot 10 september.

Later volgt op LochemsNieuws een apart nieuwsbericht met de hoofdlijnen van de kernvisies Wonen…

Op www.lochem.nl/kernvisiewonen zijn de visies te lezen. Reageren kan via een reactieformulier op de website. Tijdens een aantal inloopbijeenkomsten worden de plannen eventueel toegelicht. Inwoners kunnen daar ook hulp krijgen bij het formuleren van hun reactie en deze via hetzelfde formulier in te dienen.

Woningnood aanpakken

In de kernvisies staan mogelijke locaties, het aantal te bouwen woningen en het type woning dat gebouwd kan gaan worden. De gemeente schrijft in een persbericht: ‘De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Lochem is een grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom wil de gemeente het aantal woningen de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen, verdeeld over de kernen, gebouwd. Met deze woningbouwplannen wil het college van burgemeester en wethouders de leefbaarheid in de dorpen behouden en waar het mogelijk is vergroten.’

Draagvlak

De gemeente wil via de reacties aan de weet komen of er draagvlak is voor de gepresenteerde plannen. In verband met de coronamaatregelen zijn er per kern telkens twee dagen met drie verschillende tijdstippen waarop de inloopbijeenkomsten worden gehouden. Aanmelden voor een tijdslot is noodzakelijk (zie mailadres hieronder).

De lijst met bijeenkomsten ziet er zo uit:

Barchem

Locatie: Dorpshuis ‘t Onderschoer

Woensdag 1 september
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Dinsdag 7 september
16.30 – 17.30 uur
17.30 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur

Laren

Locatie: Kulturhus ‘t Kruispunt

Maandag 30 augustus
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Dinsdag 07 september
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Lochem

Locatie: Gemeentehuis

Donderdag 02 september
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Maandag 6 september
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Eefde

Locatie: Het Hart

Dinsdag 31 augustus
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Maandag 06 september
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Epse/Joppe

Locatie: De Opgang (bij de kerk)

Maandag 30 augusutus
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Woensdag 8 september
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Gorssel

Locatie: De Brink (bij de kerk)

Woensdag 1 september
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Donderdag 9 september
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Harfsen

Locatie: Kulturhus Hoeflo

Dinsdag 31 augustus
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Woensdag 8 september
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Aanmelden voor de bijeenkomsten via: rovsecretariaat@lochem.nl

Procedure

De kernvisies zijn nog in de voorontwerp-fase. Met verschillende partijen zoals dorpsraden en woningcorporaties worden de kernvisies besproken. Na de inbreng van inwoners (tot 10 september) wordt een ontwerp-kernvisie Wonen opgesteld. Inwoners krijgen dan nogmaals de kans om hierop te reageren. Op welke manier dat kan wordt later bekend gemaakt.

Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad later dit jaar voorstellen om de kernvisies definitief vast te stellen.