Meer besmettingen Staring College; onderwijs gaat door

0
Het Staring College (foto: LokaalGelderland.nl)
LOCHEM – Het Staring College wordt de afgelopen twee weken geconfronteerd met een toename van het aan coronabesmettingen onder zowel docenten en medewerkers als leerlingen. Met name de afgelopen week was de toename fors. Ouders van leerlingen hebben vandaag een bericht ontvangen waarin hier melding van wordt gemaakt en wat de consequenties zijn. Het onderwijs gaat momenteel gewoon door.

Het verhaal gaat dat sommige ouders hebben aangedrongen op vervroeging van de kerstvakantie. Dat is voorlopig niet aan de orde, zo laat een woordvoerder van de school weten. Wel zijn de informatievoorziening en het handelingsprotocol bij besmettingen aangepast. Sinds de herfstvakantie werden nieuwe besmettingen – die werden bevestigd door een positieve test – tweewekelijks op intranet van de school gepubliceerd. Donderdag is besloten om vanaf nu elke besmetting te communiceren met ouders, via een kort e-mailbericht.

Voorzichtig beleid

De school laat weten: ‘We voeren als school nog steeds een voorzichtig beleid om de risico’s op vervolgbesmettingen zo klein mogelijk te maken. Het dragen van mondkapjes – inmiddels een landelijke verplichting – wordt door leerlingen en medewerkers goed uitgevoerd.’
Ook wil het Staring College zich zoveel mogelijk houden aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Maar, door beleidswijzigingen en tegenstrijdige informatie tussen RIVM en verschillende GGD’en is er sprake van toenemende verwarring over de handelwijze bij een positief geteste leerling. ‘We hebben daarom ons handelingsprotocol opnieuw tegen het licht gehouden en keuzes gemaakt in lijn met het voeren van een voorzichtig beleid.

Via een brief hebben we vandaag al onze ouders/verzorgers en leerlingen geïnformeerd over de werkwijze die we hanteren als aan ons een positieve testuitslag wordt gemeld.’

Quarantainebeleid

Het landelijke testbeleid was dat, wie geen klachten krijgt, niet getest kan worden en de volledige 10 dagen in quarantaine moet blijven. Dit is veranderd: ook wie geen klachten krijgt, kan 5 dagen na het laatste contact met een positief geteste persoon getest worden. Dit is na te lezen op de website van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dit moet een test zijn via de GGD, dus geen (commerciële) sneltest. Is de test negatief, dan kan de leerling weer naar school en is de quarantaine opgeheven. Dit is ook van belang voor huisgenoten.

De school merkt hierbij op dat de GGD Noord- en Oost-Gelderland dit beleid niet in alle gevallen voor leerlingen uitvoert. Daarom wordt geadviseerd om zelf contact op te nemen met de GGD en te wijzen op deze regeling.

Extra aandacht regels

Leerlingen en medewerkers worden verzocht de hygiënemaatregelen in acht te nemen. Extra aandacht vragen we voor het desinfecteren van de handen bij binnenkomst van de school. En verder:

– Altijd 1,5 meter afstand
– Regelmatig handen wassen of desinfecteren
– Schud geen handen. Zit niet aan je gezicht
– Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes

Beslisboom

De website van de school staat een beslisboom aan de hand waarvan iemand kan bepalen of al dan niet naar school gaan verstandig is.

Na de kerstvakantie

De school laat letterlijk weten: ‘De overheid heeft besloten dat er geen verlengde kerstvakantie voor de scholen komt. Met name op de locatie Lochem zien we de afgelopen twee weken een groot aantal besmettingen. Daarnaast is het onzeker hoe de besmettingsgraad in onze regio zich de komende weken zal ontwikkelen. We sluiten daarom niet uit dat we nadere school-specifieke preventieve maatregelen zullen nemen voor de start na de kerstvakantie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de lessen voor een deel van de leerlingen online gegeven worden. We informeren ouders en leerlingen zo snel mogelijk indien dit aan de orde is.’
Online lessen zijn er ook voor leerlingen die in quarantaine zitten. En ook docenten kunnen, als ze zich niet ziek voelen, van huis uit lessen verzorgen.